Informatiebijeenkomst over gebruik van gemeentegrond door inwoners

8-05-2024

Het gebruik van gemeentegrond door inwoners van Warnsveld, Leesten en de Stoven is in kaart gebracht. In deze gebieden maken ongeveer 600 adressen gebruik van gemeentegrond. Voor dit gebruik zijn er geen afspraken of verschillende afspraken. Daarom willen wij één lijn trekken, waarbij de voorwaarden bij verkoop of verhuur voor iedereen gelijk zijn. Het wordt dan ook duidelijk wie de eigenaar van de grond is en wie de grond mag gebruiken.

Op 16 mei 2024 is een online informatiebijeenkomst voor inwoners uit de buurt 'Dorp Warnsveld' die aan de beurt zijn voor het maken van nieuwe afspraken over de reststrook die zij gebruiken.

Afspraken over gebruik

Op verschillende plekken is openbaar groen onderdeel geworden van een tuin. Deze stukken grond worden ook wel snippergroen of reststroken genoemd. Als gemeente willen wij duidelijkheid geven over deze gebruikssituatie en hierover afspraken maken. Inwoners die op dit moment gebruikmaken van gemeentegrond krijgen, waar mogelijk, de kans om de grond te kopen. Als de grond niet verkocht kan worden, wordt gekeken of verhuur van de grond wenselijk is.

Er zijn ook stukken gemeentegrond die wij nodig hebben om het in te zetten voor bijvoorbeeld duurzaamheid, het tegengaan van de klimaatveranderingen of de verkeersveiligheid. Het gebruik van deze gronden worden beëindigd.

Gefaseerde aanpak project Snippergroen

In 2013 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat we nieuwe afspraken maken over het gebruik van gemeentegrond. Sinds 2013 hebben wij in de Zuidwijken onze eerste ervaringen opgedaan. Nu kiezen wij onder ander voor een gefaseerde aanpak. Inwoners die gebruikmaken van gemeentegrond ontvangen per wijk of buurt van ons een brief. In deze brief staat over welk stuk grond het gaat en of het te koop is. Binnenkort sturen wij de eerste brieven naar Dorp Warnsveld.

De volgorde van de wijken of buurten, de voorwaarden voor verkoop of verhuur en alle overige relevante informatie over het project kunt u terugvinden via de pagina Gebruik reststroken van de gemeente.

Online informatieavond

Op 16 mei 2024 om 19:30 uur is een digitale informatieavond voor de inwoners van de eerste wijken of buurten in Warnsveld. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. Het gaat om de buurt Dorp Warnsveld. De planning staat op de pagina Gebruik reststroken van de gemeente.

Tijdens deze algemene bijeenkomst ontvangen de deelnemers informatie over de opzet van dit project en is er uitleg over de mogelijkheden, de voorwaarden en de prijs. Wij behandelen op deze avond geen individuele zaken.