Duidelijkheid over gebruik van gemeentegrond

17-02-2021

Het gebruik van gemeentegrond door inwoners van Warnsveld, Leesten en de Stoven is in kaart gebracht. In deze gebieden maken ongeveer 600 adressen gebruik van gemeentegrond. Voor dit gebruik zijn er geen afspraken of verschillende afspraken. Daarom willen wij één lijn trekken, waarbij de voorwaarden bij verkoop of verhuur voor iedereen gelijk zijn. Het wordt dan ook duidelijk wie de eigenaar van de grond is en wie de grond mag gebruiken. Op 3 maart is een online informatiebijeenkomst voor inwoners die als eerste aan de beurt zijn voor het maken van nieuwe afspraken over de reststrook die zij gebruiken. 

Op verschillende plekken is openbaar groen onderdeel geworden van een tuin. Deze stukken grond worden ook wel snippergroen of reststroken genoemd. Als gemeente willen wij duidelijkheid geven over deze gebruikssituatie en hierover afspraken maken. Inwoners die op dit moment gebruikmaken van gemeentegrond krijgen, waar mogelijk, de kans om de grond te kopen. Als de grond niet verkocht kan worden, wordt gekeken of verhuur van de grond wenselijk is.

Er zijn ook stukken gemeentegrond die wij nodig hebben om het in te zetten voor bijvoorbeeld duurzaamheid, het tegengaan van de klimaatveranderingen of de verkeersveiligheid. Het gebruik van deze gronden worden beëindigd.

Gefaseerde aanpak

In 2013 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat we nieuwe afspraken maken over het gebruik van gemeentegrond. Sinds 2013 hebben wij in de Zuidwijken onze eerste ervaringen opgedaan. Nu kiezen wij onder ander voor een gefaseerde aanpak. Inwoners die gebruikmaken van gemeentegrond ontvangen per wijk of buurt van ons een brief. In deze brief staat over welk stuk grond het gaat en of het te koop is. In maart en april sturen wij de eerste brieven naar Overkamp en buurtschap Warken. De volgorde van de wijken of buurten, de voorwaarden voor verkoop of verhuur en alle overige relevante informatie over het project kunt u terugvinden op de projectpagina.

Online informatieavond

Op woensdag 3 maart om 19.30 uur is een digitale informatieavond voor de inwoners van de eerste wijken of buurten in Warnsveld. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. Het gaat om de wijk Overkamp en buurtschap Warken. Voor de wijken Leesten, de Stoven, Welgelegen, Scheperskamp en de dorpskern van Warnsveld worden aparte informatieavonden georganiseerd wanneer deze gebieden aan de beurt zijn. De planning staat op de projectpagina.

Tijdens deze algemene bijeenkomst ontvangen de deelnemers informatie over de opzet van dit project en is er uitleg over de mogelijkheden, de voorwaarden en de prijs. Wij behandelen op deze avond geen individuele zaken.