Gemeente Zutphen komt met opties tegemoetkoming stijgende energiekosten

13-07-2022

De gemeente Zutphen heeft het aangenomen voorstel van de SP ‘Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag’ doorgerekend. De motie blijkt financieel niet uitvoerbaar, tegelijk wil de gemeente doen wat mogelijk is om inwoners die het zwaar hebben te ondersteunen bij de stijgende energierekening. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad een aantal scenario’s voor waaruit meteen na de zomervakantie een keuze gemaakt kan worden.

Scenario’s uitgewerkt

In de motie van de SP werd opgeroepen om een nieuwe norm te gebruiken voor het verstrekken van de energietoeslag, namelijk: 180% van het sociaal minimum. De kosten voor het uitbreiden van de doelgroep van de energietoeslag moest betaald uit ‘het Armoedefonds’. Dit geld is eerder dit jaar door de gemeenteraad opzijgezet voor armoedebestrijding. Na doorrekening blijkt dat dit fonds het voorstel niet kan dekken in alle kosten. Het college van B&W vindt ook dat er nog meer moet gebeuren tegen de stijgende energierekening en stelt daarom onderstaande scenario’s aan de gemeenteraad voor:

Scenario 1: het hele armoedefonds besteden aan een eenmalige energietoeslag

Uit het Armoedefonds hebben al veel mensen de energietoeslag gehad. In de gemeente Zutphen krijgen meer mensen de toeslag dan dat het Rijk het uitkeert. Ook heeft het Rijk net besloten dat de toeslag met €500 omhoog gaat. Alle mensen die nu in Zutphen al in aanmerking kwamen voor de toeslag krijgen dit bedrag erbij. Het dan resterende bedrag van het armoedefonds is €252.400. Dit bedrag kan de gemeente besteden aan het toekennen van €400 eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen van 130% tot 140% van het sociaal minimum. Hiermee helpen we eenmalig nog meer dan 600 huishoudens. Dit scenario ligt het meest in lijn met de motie.

Scenario 2: het armoedefonds gedeeltelijk besteden aan het blijvend verlagen van de energierekening

Het bedrag van €252.400 kan de gemeente ook besteden aan blijvende oplossingen tegen de stijgende energiekosten. We voegen het bedrag dan toe aan de eenmalige uitkering die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor het energiezuinig maken van woningen van inwoners met een laag inkomen. Dit heeft een onmiddellijk en blijvend resultaat. Het draagt op de lange termijn bij aan het verlagen van de energiekosten.

Scenario 3: het verder uitvoeren van het voorstel ‘Behoud en meer inzet middelen tegen armoede’

Het bedrag van €252.400 kan ook worden besteed aan het eerder aangenomen voorstel ‘Behoud en meer inzet middelen tegen armoede’. In die motie staan oplossingen zoals de inzet van ervaringsdeskundigen en het uitbreiden van de bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld voor jongeren met energiearmoede.

Structurele verlichting voor inwoners is nodig

Wethouder Eva Boswinkel: “Ik ben blij met de aanmoediging van de SP om onze inwoners te ondersteunen bij de stijgende energierekening. Als gemeente doen we wat we kunnen. En toch zie je dat het aan alle kanten echt wringt en mensen niet meer weten hoe ze rond moeten komen. Daarbij geldt dat we ambitieus zijn, maar wel realistisch. Daarom vind ik het belangrijk dat we ons zoveel mogelijk richten op blijvende maatregelen en oplossingen. Inwoners moeten op langere termijn weten waar zij aan toe zijn. Bijvoorbeeld doordat de gemeente meebetaalt aan het isoleren van woningen. Daarnaast staat energiearmoede niet op zichzelf. Het is één van de verschijningsvormen van armoede. Dat moet ook op andere manieren bestreden worden. Na de zomervakantie presenteren we meer plannen om dat verder aan te pakken.”