Gemeente Zutphen zet vordering op Be Quick om in lening

19-09-2023

Gemeente Zutphen zet de vordering die ontstaan is doordat Be Quick de hypothecaire lening bij de Rabobank niet meer kon voldoen, om in een lening. De gemeente heeft zich in 2012 garant gesteld voor een bedrag van € 380.000 voor de lening van Be Quick bij de Rabobank. Deze lening was voor de verbouwing van het sportcomplex aan Sportpark Zuidveen. Afgelopen zomer heeft de Rabobank zich bij de gemeente gemeld om het restant van de garantstelling van € 256.000 op te eisen. Omdat de gemeente deze vordering nu omzet naar een lening, wordt een faillissement van Be Quick voorkomen. De voetbalvereniging betaalt volgens een vooraf opgesteld aflosschema het geleende gemeenschapsgeld terug.

Wethouder sport Rick Verschure: “Voetbalvereniging Be Quick zit al langer in zwaar weer. Sinds 2018 betaalt Be Quick geen huur meer, daardoor lukte het de club nog wel om de rente en aflossing van hun hypothecaire lening te betalen. De gemeente zet echter in op een gelijk speelveld voor alle verenigingen. Het college heeft daarom in januari van dit jaar aangegeven dat Be Quick de achterstallige huur moet gaan betalen. Naast de huur van lopend seizoen.”

Verschure: “Door deze eis van het college was Be Quick niet meer in staat om de rente en aflossing te betalen aan de Rabobank. Gevolg was dat de Rabobank zich gemeld heeft bij de gemeente om de garantstelling op te eisen. Deze heeft de gemeente inmiddels betaald waardoor er een vordering van de gemeente op Be Quick is ontstaan van € 256.000. Tel daar de € 88.000 huurachterstand bij op en het resultaat is dat gemeente een totaalvordering heeft van € 344.000. Omdat het hier om gemeenschapsgeld gaat, heeft het college besloten deze vordering om te zetten in een geldlening, plus rente, met als doel het geleende geld terug te krijgen.”

“Had het college gekozen voor het direct vorderen van de € 344.000 dan was Be Quick failliet gegaan,” legt Verschure uit. “Dan had de gemeente kunnen fluiten naar het gemeenschapsgeld. Ik ben daarom tevreden met de gekozen oplossing. Samen met de vereniging kijken we naar mogelijkheden om hun vaste lasten te verlagen. Om zo Be Quick weer financieel gezond te krijgen.”

Naast de gemeente is ook Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) aangesproken op hun borgstelling en hier heeft Be Quick dezelfde afspraken mee gemaakt. De gemeente en SWS hebben samen opgetrokken in dit proces.