JOGG: Samen aan de slag voor een Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst

28-03-2024

Samen met scholen, sportverenigingen, kinderopvang en andere organisaties werken aan een gezondere omgeving voor kinderen en jongeren in Zutphen en Warnsveld. Meer bewegen, gezondere voeding, en vaker water drinken. Op een leuke, positieve manier. Zodat het gewoon wordt om te doen. 

Plan van Aanpak JOGG Zutphen 2024-2026

JOGG-regisseur Michiel van der Beek van Actief Zutphen heeft in de afgelopen maanden gesproken met veel organisaties in Zutphen. Over hoe de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. En over hoe daarin samen te werken. Hieruit is het Plan van Aanpak JOGG Zutphen voor 2024-2026 voortgekomen. 

Van der Beek: “Ik zie zo veel kansen. Ik ben blij dat na alle voorbereidingen nu de eerste activiteiten gaan beginnen. Maar ik doe het natuurlijk niet alleen. We doen dit samen met vele organisaties. Waarbij elke betrokken organisatie zijn eigen maatschappelijke rol pakt. Zo gaan de eerste kinderopvangorganisaties aan de slag met het ‘groenteboxjes programma’, waarbij kinderen op een leuke manier meer soorten groenten leren eten. En de eerste basisscholen hebben zich aangemeld voor de Daily Mile, waarbij kinderen dagelijks extra bewegen onder schooltijd."

Opgroeien in een gezonde leefomgeving

De gemeente Zutphen wil een gezonde gemeente zijn, waar kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde leefomgeving. En waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt. De JOGG-aanpak helpt om deze doelen te bereiken. We maken daarbij gebruik van ervaringen en goede voorbeelden van de JOGG-aanpak elders in het land. 

Blijvende gedragsverandering op vele gebieden: eten, bewegen, rust

Wethouder Jasper Bloem (jeugd, gezondheid): "Met de JOGG-aanpak willen we eraan bijdragen dat alle kinderen in onze gemeente kansrijk en gezond opgroeien. JOGG staat voor Gezonder Jeugd Gezonde Toekomst. Het gaat om een blijvende gedragsverandering op vele gebieden: eten, bewegen, rusten. Onderzoek wijst uit dat druk leggen op de ouders om te veranderen niet het beste werkt. Wat wel? Kinderen en jongeren verleiden om meer gezonde dingen te doen, te kiezen voor gezonde voeding zoals een appel. Daar kunnen ouders ook een bijdrage aan leveren. Zij zullen moeten leren om ook het goede aan te bieden. Niet alleen aan je eigen kinderen maar ook die van anderen.”

Verrijking van het brede aanbod van Actief Zutphen in het stimuleren van sport, bewegen en ontmoeten

Wethouder Rick Verschure (sport): "De JOGG-aanpak is een verrijking van het brede aanbod van Actief Zutphen in het stimuleren van sport, bewegen en ontmoeten. Zij kunnen de kinderen helpen om gezonder te leven door het aanbod aan snoep, vet en drankjes te vervangen door gezonde alternatieven, roken en vapen zoveel mogelijk te verbieden, maar ook door ze uit te dagen nog meer energie en plezier te stoppen in sporten en bewegen. Kennis bij begeleiders is van groot belang om de jongeren de juiste begeleiding te kunnen geven. Daarom ligt hierin ook een mooie rol voor Actief Zutphen als initiator en verbinder tussen alle betrokken partijen om te bereiken wat we willen bereiken voor onze jeugd!.”

Wethouders Jasper Bloem en Rick Verschure, met JOGG-regisseur Michiel van der Beek van Actief Zutphen