Registratie en inschrijving

Wij registreren alle Oekraïense ontheemden die in onze gemeente verblijven. Mensen met de Oekraïense nationaliteit kunnen door de gemeente ook worden ingeschreven in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP). Wij schrijven hen dan in op het adres waar zij in onze gemeente (tijdelijk) verblijven. Het is belangrijk dat zij zich kunnen identificeren met een (Oekraïens) paspoort of ander identiteitsbewijs.

Nadat iemand is ingeschreven in de BRP krijgt deze persoon een bevestiging van de inschrijving met een burgerservicenummer (BSN). Het is dan bijvoorbeeld ook mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten. Op de website van de IND vindt u de meest actuele informatie over inschrijving in de BRP.

Wilt u iemand met een Oekraïense nationaliteit laten inschrijven of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met het team Publiekszaken via het telefoonnummer 14 0575.

Wat als er geen identiteitsbewijs is?

Als er geen identiteitsbewijs is (waar de nationaliteit op staat), zoals een paspoort, identiteitskaart of binnenlands paspoort van Oekraïne, dan kunnen we de nationaliteit niet vaststellen. De persoon kan dan contact opnemen Vluchtelingenwerk Zutphen. Elke dinsdag, van 10.00 tot 12.00 uur heeft Vluchtelingenwerk een spreekuur in Wijkcentrum Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106 in Zutphen. Er is dan een Oekraïens/Russisch sprekende medewerker aanwezig.

Wat als de identiteit niet vastgesteld kan worden?

Personen van wie wij de identiteit niet kunnen vaststellen, kunnen wij nu niet inschrijven in de BRP. Wel is het belangrijk dat zij zich melden bij de gemeente, omdat we alle ontheemden uit Oekraïne moeten registreren.

Minderjarige kinderen zonder identiteitsbewijs

Minderjarige kinderen die in gezinsverband meekomen maar geen identiteitsbewijs hebben, kan de gemeente wel inschrijven. De ouders kunnen een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee zij de kinderen kunnen laten inschrijven.

Recht op verblijf en werk

Oekraïners mogen 180 dagen in een EU-land verblijven en werken. Zij moeten zich wel kunnen identificeren.