Opvanglocaties

Alle veiligheidsregio’s in Nederland hebben de vraag gekregen om opvanglocaties voor vluchtelingen in kaart te brengen. De gemeente Zutphen is onderdeel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Ook in onze gemeente kijken we naar de mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen.

Gemeentelijke opvanglocatie

Tijdelijke opvanglocatie Warnsveldje

Op gemeentelijk terrein aan de Kerkhofweg ten noorden van park Overkamp staan tijdelijk 10 stacaravans. Als de situatie daartoe leidt, kunnen we dit aantal nog uitbreiden. De locatie is bedoeld voor de eerste opvang voor de komende maanden (tot oktober 2022).

Op woensdag 23 maart zijn de direct omwonenden bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst.

Opvanglocaties voor langere tijd

We bereiden ons erop voor dat Oekraïense vluchtelingen langere tijd in onze gemeente blijven. Ondertussen gaan we ook op zoek naar een locatie die we duurzaam geschikt maken voor bewoning. Zodat, wanneer opvang voor Oekraïense vluchtelingen niet meer nodig is, er woonruimte is voor andere doelgroepen. Zo onderzoeken we of er in onze gemeente geschikte kantoorpanden zijn die omgebouwd kunnen worden.

Particuliere opvang

Op dit moment verblijven er ook vluchtelingen bij inwoners thuis. De gemeente moet alle Oekraïense vluchtelingen registreren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de opvang van vluchtelingen zoveel mogelijk gecoördineerd plaatsvindt. Vangt u thuis vluchtelingen op? Neem dan contact op met Publiekszaken via het telefoonnummer 14 0575. U kunt dan een afspraak maken voor de registratie.

Krijgen gastgezinnen een financiële vergoeding voor de opvang van vluchtelingen?

Nee, gastgezinnen krijgen geen financiële vergoeding voor het bieden van onderdak. Oekraïense vluchtelingen ontvangen wel wekelijks leefgeld. Oekraïners bij een gastgezin ontvangen meer leefgeld dan Oekraïners in de gemeentelijke opvang.

Oekraïense vluchtelingen kunnen een deel van het leefgeld gebruiken om vrijwillig bij te dragen aan het gasthuishouden. Hierover kunt u samen afspraken maken. Het is verstandig om die afspraken aan het begin (schriftelijk) vast te leggen. Zo hebben u en uw gast beiden dezelfde verwachting.

Heeft de opvang van vluchtelingen gevolgen voor de gemeentelijke belastingen?

De opvang van vluchtelingen bij u thuis heeft geen gevolgen voor de OZB, rioolheffing en het vaste bedrag van de afvalheffing. Wel kan het bedrag voor het legen van uw container hoger worden, omdat u meer afval heeft.

Samen met uw gast kunt u hierover afspraken maken. Het is verstandig om afspraken aan het begin (schriftelijk) vast te leggen. Zo hebben u en uw gast beiden dezelfde verwachting.

Heeft de opvang van vluchtelingen gevolgen voor mijn uitkering?

Nee, het tijdelijk opvangen van Oekraïense vluchtelingen bij u thuis heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering. Wel is er een meldplicht voor het tijdelijk opvangen van de Oekraïner(s) en het eventueel ontvangen van een vrijwillige bijdrage.

Kostendelersnorm

Personen van 21 jaar en ouder die tijdelijk inwonen bij een uitkeringsgerechtigde tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Daarnaast ziet het UWV een eventuele bijdrage van de Oekraïner niet als inkomen.