Hoe maken we de omgevingsvisie en met wie?

We werken in 3 stappen aan de omgevingsvisie van de gemeente Zutphen.

Fase 1: analyse

De eerste fase is de analysefase. Daarin bevinden we ons nu. In deze fase zetten we de kwaliteiten van de leefomgeving van onze gemeente op een rij. Daarnaast onderzoeken we welke belangrijke ontwikkelingen er de komende jaren op de gemeente Zutphen afkomen en benoemen we de belangrijkste opgaven voor de toekomst. Ook onderzoeken we welke dromen en ambities er in de gemeente leven. Dit alles wordt samengebracht in één document: de ‘Atlas van Zutphen’.

Fase 2: samen de koers bepalen

In de tweede fase voeren we met elkaar het gesprek over de gewenste koers voor de gemeente Zutphen in 2040. We beschrijven onze ambities, de ontwikkelingen en opgaven voor de gemeente  in verschillende scenario’s. Deze scenario’s met mogelijke toekomstbeelden voor 2040 brengen in beeld welke invloed verschillende keuzes hebben op onze omgeving.

Fase 3: het verhaal

In de derde fase legen we de verschillende ambities voor 2040 vast in een verhaal. Hierin beschrijven we wat we gezamenlijk willen bereiken en welke keuzes we maken. Het uitvoeren van deze keuzes doen we niet alleen, maar in samenwerking met onze inwoners, ondernemers en organisaties. In de omgevingsvisie besteden we daarom ook aandacht aan de rol van de gemeente bij het ontwikkelen van de leefomgeving en hoe een goede samenwerking tussen de gemeente, een initiatiefnemer en belanghebbenden eruit ziet.

Met wie maken we de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie maken we niet alleen. We werken samen met onze inwoners, ondernemers, ketenpartners (zoals waterschap, omgevingsdienst, GGD en regionale overheden), maatschappelijke organisaties (zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen), medewerkers van de gemeente en de gemeenteraad.

Voor iedereen zijn er momenten om mee te doen en ons te adviseren. Tijdens het hele proces begeleidt bureau RUIMTEVOLK de gemeente Zutphen bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Hoe kan ik meedenken?

In elke fase van het proces organiseren wij momenten waarop inwoners, ondernemers en organisaties mee kunnen denken. Deze momenten kondigen wij aan op de pagina 'meewerken aan de omgevingsvisie' (binnenkort online), via onze social media-kanalen en het Gemeentenieuws.