Terugblik stap 2: samen de koers bepalen

De tweede fase van het werken aan de Omgevingsvisie draaide om koers bepalen. Samen hebben we een eerste richting gegeven aan de omgevingsvisie.

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben op verschillende manieren meegedacht over de koers voor Zutphen. Er waren straatgesprekken, bijeenkomsten en een onderzoek met het inwonerspanel. Aan de orde kwamen onderwerpen als woningbouw, natuur, klimaat, vervoer, economie en cultuurhistorie. Drie ontwikkelscenario’s met mogelijke toekomstbeelden vormden het gespreksmiddel. 

  • Scenario 1 ging over wonen in sterke wijken en dorpen. Met veel nieuwe woningen en in elke wijk zorg, scholen en mogelijkheden om te sporten.
  • Scenario 2 ging over werkstad Zutphen. Aantrekkelijk voor werkgevers en goed bereikbaar met snelfietsroutes, een nieuwe rondweg en een extra brug.
  • Scenario 3 heette Hanzestad in groen-blauwe jas en nam het historisch erfgoed en de natuur als belangrijkste kwaliteit.

Het was niet de bedoeling om één van de toekomstbeelden te kiezen. Ze waren er om met elkaar te bespreken: wat vinden we belangrijk, wat past bij Zutphen en wat niet?

Lees hier de nota van participatie fase 2 (pdf, 4.2 MB) 

Bekijk de samenvatting van de straatinterviews en de online vragenlijst (pdf, 1MB)

Koers Zutphen 2040

De uitkomst van stap 2 is vastgelegd in de Koers Zutphen 2040 - Gespreksnotitie ruimtelijke opgaven en keuzes (50% omgevingsvisie). Hier hoort een visiekaart bij. Burgemeester en wethouders hebben de notitie eind 2023 vrijgegeven. Hiermee gaan we naar de 3e en laatste fase: het opstellen van een complete omgevingsvisie.

Lees de Koers Zutphen 2040 (werkdocument; gespreksnotitie ruimtelijke opgaven en keuzes Omgevingsvisie Zutphen) (pdf, 700 kB) 

Download de Concept Visiekaart Omgevingsvisie 2040 (pdf, 2.7 MB)