De omgevingsvisie: wat en waarom?

Het jaar 2040 lijkt misschien nog ver weg. Toch is het belangrijk dat we nu al plannen maken voor onze omgeving.

  • Hoe zorgen we dat er in de toekomst voldoende woningen zijn voor jong en oud?
  • Welke voorzieningen zijn er nodig in Warnsveld en de verschillende wijken van Zutphen?
  • Is er voldoende ruimte voor ondernemers om in onze gemeente te blijven?
  • Hoe gaan we om met onze cultuurhistorische kwaliteiten?
  • Voor welke activiteiten gebruiken we het buitengebied?
  • Hoe gaan we om met klimaatverandering en de gevolgen hiervan?

Een omgevingsvisie geeft antwoord op dit soort vragen.

Waarom maken we een omgevingsvisie?

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Elke gemeente moet een omgevingsvisie hebben over de toekomst van het gemeentelijk gebied.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag: wat voor gemeente willen en kunnen we in de toekomst zijn? Het is een visie voor de lange termijn. De omgevingsvisie geeft dus richting aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Zutphen.

In de omgevingsvisie komen allerlei onderwerpen samen. Denk hierbij aan landschap, wonen, economie, verkeer, natuur, water en bodem, klimaat, energie(transitie), milieu, gezondheid, leefbaarheid, recreatie en erfgoed. Dit zijn allemaal thema's die spelen in de ruimte om ons heen.

In de omgevingsvisie leggen we vast wat we willen bereiken binnen deze thema's en hoe. En welke keuzes we daarvoor moeten maken. Wat dit bijvoorbeeld betekent voor onze woonwijken, werklocaties en ons buitengebied.

In de omgevingsvisie staan ook de kaders en uitgangspunten voor nieuwe initiatieven en plannen. Hiermee geeft de omgevingsvisie inwoners, bewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente houvast bij de ontwikkeling richting de toekomst.