De omgevingsvisie: wat en waarom?

Het jaar 2040 lijkt misschien nog ver weg. Toch is het belangrijk dat we nu al plannen maken voor onze omgeving. Want:

  • hoe zorgen we dat er in de toekomst in de gemeente Zutphen voldoende woningaanbod is voor jong en oud?
  • Welke voorzieningen zijn er nodig in Warnsveld en de verschillende wijken van Zutphen?
  • Is er voldoende ruimte voor ondernemers om ook in de toekomst in onze gemeente te blijven?
  • Hoe gaan we om met onze cultuurhistorische kwaliteiten?
  • En voor welke activiteiten wordt ons buitengebied gebruikt?
  • Hoe gaan we om met klimaatverandering en de gevolgen hiervan?

Het is belangrijk om op dit soort vragen een antwoord te hebben: een doel om samen naartoe te werken.

Waarom maken we een omgevingsvisie?

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van hun gemeentelijk gebied. Deze omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet.

Lees meer over de Omgevingswet en de andere kerninstrumenten van deze wet.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een belangrijk hulpmiddel waarmee we antwoord geven op de vraag: wat voor gemeente willen en kunnen we in de toekomst zijn? De omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn, bedoeld om richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Zutphen.

In de omgevingsvisie komen allerlei onderwerpen samen. Denk hierbij aan landschap, wonen, economie, verkeer, natuur, water en bodem, klimaat, energie(transitie), milieu, gezondheid, leefbaarheid, recreatie en erfgoed. Dit zijn allemaal thema's die spelen in onze fysieke leefomgeving: de ruimte om ons heen.

In de omgevingsvisie leggen we vast wat we willen bereiken binnen deze thema's, hoe we deze doelen willen bereiken en welke keuzes we daarvoor moeten maken. Wat dit bijvoorbeeld betekent voor onze woonwijken, werklocaties en ons buitengebied.

Ook bevat de omgevingsvisie de kaders en uitgangspunten voor nieuwe initiatieven en plannen. Hiermee geeft de omgevingsvisie inwoners, bewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie houvast bij de ontwikkeling richting de toekomst.