Inwonerspanel Zutphen Spreekt

De gemeente is eigenaar van grote hoeveelheden gegevens en informatie. Deze informatie hebben we nodig voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Een groot deel van deze informatie is openbaar en werken inwoners van Zutphen en Warnsveld ook aan mee. Ruim 1.500 inwoners nemen deel aan het inwonerspanel ‘Zutphen Spreekt’.

Uw mening telt

Meningen en ideeën zijn voor ons erg belangrijk. Daarom vragen wij inwoners van Zutphen en Warnsveld om lid te worden van het online inwonerspanel ‘Zutphen Spreekt’. Leden ontvangen een verzoek om digitaal een vragenlijst in te vullen over een bepaald onderwerp. Daarnaast is het mogelijk dat leden bij actuele onderwerpen worden gevraagd om mee te werken. Op ‘Zutphen Spreekt’ worden alle resultaten van de onderzoeken weergegeven en kunt u zich ook aanmelden als panellid.

Naar ‘Zutphen Spreekt’