Waarstaatjegemeente

Het dataplatform ‘Waarstaatjegemeente’ bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten. Op de site staan cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op belangrijke onderwerpen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Openbaar toegankelijk

‘Waarstaatjegemeente’ is in eerste instantie bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren. Uiteraard is de informatie ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe een gemeente ervoor staat. Bezoekers kunnen de data gebruiken voor bijvoorbeeld besluitvorming, agendavorming, verantwoording, benchmarking of onderzoek.

Naar ‘Waarstaatjegemeente’