Begroting en jaarverslag

Alles weten over de financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen?

Bezuinigingen

Net als veel andere gemeentes heeft de gemeente Zutphen te maken met fors stijgende uitgaven zonder dat hier voldoende inkomsten tegenover staan. Wij moeten daarom als gemeente bezuinigen. In juni 2018 bleek dat de financiële tegenvallers in het Sociaal Domein groter waren dan voorzien. Om deze reden heeft de gemeenteraad op 5 november 2018 een pakket van 13 miljoen euro aan maatregelen voor extra inkomsten en bezuinigingen aangenomen.

Alle documentatie kunt u vinden op de website van de gemeenteraad.

Ondanks maatregelen bleven de uitgaven stijgen en moet de gemeente Zutphen opnieuw maatregelen nemen om een dreigend begrotingstekort te voorkomen. Op 26 oktober 2020 debatteert het Forum (raadscommissie) hierover en op 9 november 2020 neemt de gemeenteraad hier een besluit over. De bezuinigingen zijn onderdeel van de programmabegroting 2021-2024. De stukken voor het Forum en de gemeenteraad vindt u op de website van de gemeenteraad.

Begroting en jaarstukken lezen

Sinds 2018 verschijnen de begroting en jaarstukken als website. U vindt via het Financieel portaal van de gemeente Zutphen. Daar staan nu de begroting voor 2018 en de jaarstukken van 2017.

Begroting

In de programmabegroting beschrijft de gemeente wat zij in een aantal jaren wil bereiken en hoeveel geld daarvoor nodig is.

Jaarstukken

Met het Jaarverslag en de Jaarrekening (de Jaarstukken) leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over hun prestaties in het afgelopen boekjaar en de middelen die daarvoor zijn ingezet.