Begroting en jaarverslag

Alles weten over de financiële plannen en verantwoording van de gemeente Zutphen?

Begroting en jaarstukken lezen

De begroting en de jaarstukken bieden wij aan als website. U vindt ze via het Financieel portaal van de gemeente Zutphen.

Begroting

In de programmabegroting beschrijft de gemeente wat zij in een aantal jaren wil bereiken en hoeveel geld daarvoor nodig is.

Jaarstukken

Met het Jaarverslag en de Jaarrekening (de Jaarstukken) leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over hun prestaties in het afgelopen boekjaar en de middelen die daarvoor zijn ingezet.