Gemeentesecretaris Monique Stouten

Monique Stouten is sinds september 2019 gemeentesecretaris van Zutphen. Zij is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Zij is door het college benoemd.

De gemeentesecretaris zorgt voor verbinding tussen de ambtenaren en het bestuur over de opgaven in de gemeente. Zij werkt daarbij nauw samen met de bestuurders, de ambtenaren, de gemeenteraad en de samenwerkingspartners in Zutphen, de regio en daar buiten.