Lokale wetten en regels

De gemeente heeft regelingen waarin de rechten en plichten van inwoners, bedrijven en instellingen staan omschreven. Er zijn twee soorten regelingen:

  • een verordening; dit is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente;
  • een beleidsregel: hierin staat hoe een bestuursorgaan (zoals het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad) belangen moet afwegen, feiten moet vaststellen, of wettelijke voorschriften moet uitleggen. 
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Het college van B en W stelt beleidsregels vast.

Lokale wetten en regels inzien

U kunt de lokale wetten en regels inzien op de landelijke website Overheid.nl.

Bekijk de lokale wetten en regels die op dit moment gelden in de gemeente Zutphen. Via zoekwoorden en filters kunt u daarna verder zoeken.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. In de APV staan bijvoorbeeld regels over het:

  • organiseren van een evenement;
  • innemen van een standplaats;
  • aanlijnen van honden;
  • afsteken van vuurwerk;
  • oplaten van wensballonnen;
  • parkeren van uw caravan op de openbare weg;
  • betogingen.