Aangifte doen van overlijden

Als iemand is overleden moet u in korte tijd veel regelen. Zo moet u binnen 6 dagen na het overlijden aangifte doen bij de gemeente waar de persoon is overleden.

Vindt de begrafenis of crematie later dan zes werkdagen na het overlijden plaats? Dan moet er uitstel verleend worden. Neem voor uitstel contact op met de gemeente.

In de praktijk doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt als nabestaande ook zelf het overlijden doorgeven. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Hoe werkt het?

Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). (Semi)overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, zorgverzekeraars en de meeste pensioenfondsen worden hierna meteen geïnformeerd. De niet-overheidsinstanties, zoals banken en alle andere verzekeringsmaatschappijen moet u wel zelf op de hoogte brengen van het overlijden. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte.

Als u aangifte van overlijden wilt doen en u bent geen uitvaartondernemer dan kunt u in het stadhuis aangifte van overlijden doen. U maakt hiervoor een afspraak.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • B-envelop bestemd voor Centraal Bureau van Statistiek (CBS).
 • De A-verklaring van natuurlijk overlijden, afgegeven door de arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente.
 • Gegevens van de uitvaart, zoals datum/tijd en locatie.
 • Wanneer van toepassing: trouwboekje van de overledene.

Kosten

 • Uittreksel overlijdensakte: €14
 • Internationaal uittreksel overlijdensakte: €14

Aangifte doen als uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden via eHerkenning. U heeft de volgende gegevens nodig:

 • Digitale versie van de A-verklaring van overlijden door de arts. Om toe te voegen tijdens de online aangifte.
 • BSN, naam en geboortedatum van overledene.
 • Gegevens contactpersoon of nabestaande van overledene.
 • Gegevens van de uitvaart, zoals datum/tijd en locatie.

Online aangifte is niet mogelijk in de volgende situaties:

 • Met verzoek van verlof tot ontleding: u heeft dan een originele schriftelijke wilsverklaring of codicil van de overledene nodig.
 • Lijkvinding: hiervoor dient een proces verbaal van lijkvinding van de politie overlegd te worden.
 • Overlijdensaangifte met Laissez-passer voor vervoer vanuit Nederland voor een uitvaart in het buitenland.

Doet uw onderneming voor de eerste keer online aangifte?

Dan moet het volgende geregeld zijn:

 • Iedere persoon van uw organisatie maakt gebruik van een eigen E-herkenningsmiddel (minimaal niveau 2+).
 • Iedere persoon van uw organisatie moet als aanvrager bekend zijn in ons systeem.
 • Als u voor de eerste keer online aangifte wilt doen, dan vragen we u onderstaande gegevens naar ons te sturen.
  • BSN
  • Naam van de ondernemer
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • KvK-nummer van de organisatie
  • Adres van de organisatie
  • Wilt u het ‘verlof tot begraven of cremeren’ digitaal ontvangen? Dit kan als u beschikt over een ‘berichtenbox voor bedrijven’ én u dit adres aan ons door geeft.

Overlijden in het buitenland

Overlijdt een dierbare in het buitenland en staat hij of zij ingeschreven in Nederland? Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie hierover.

Lichaam ter beschikking aan wetenschap

U kunt uw lichaam na overlijden schenken aan de wetenschap. Hiervoor kunt u contact opnemen met een anatomisch instituut van een universiteit. Op de website van de Rijksoverheid staat beschreven hoe u dit kunt doen.