Gedenkteken voor verkeersslachtoffer of slachtoffer zinloos geweld

Wilt u een gedenkteken plaatsen langs de weg voor een verkeersslachtoffer of een slachtoffer van zinloos geweld? Als u dit gedenkteken wilt plaatsen binnen de gemeente Zutphen kunt u als nabestaande een verzoek bij ons indienen.

Om een gedenkteken te plaatsen, zijn er meerdere mogelijkheden:

 • een tijdelijk gedenkteken, zoals bloemen, knuffels, foto’s of kaarten;
 • een langdurig gedenkteken, zoals een gedenkmonument of bermmonument.

Als u een gedenkteken wilt plaatsen is het belangrijk rekening te houden met de verkeersveiligheid. Een gedenkteken mag niet:

 • geplaatst worden op een viaduct, vluchtheuvel of middenberm;
 • opgehangen worden aan bomen, verkeerspalen, lichtmasten of kasten van nutsbedrijven.

Tijdelijk gedenkteken

Als u een tijdelijk gedenkteken wilt plaatsen, is het belangrijk dat u dit doorgeeft (pdf, 70kB).

Een tijdelijk gedenkteken mag maximaal 6 maanden blijven staan en een oppervlak hebben van maximaal 1 m2.

Langdurig gedenkteken

Voor het plaatsen van een langdurig gedenkteken moet u een vergunning aanvragen (25 kB). De voorwaarden zijn:

 • Het gedenkteken heeft een ingetogen karakter.
 • In de bebouwde kom zijn uitsluitend gedenktegels toegestaan van 30 x 30 x 10 centimeter. De tegel mag niet boven het maaiveld uitsteken.
 • In de onverharde berm mag een gedenkteken niet groter zijn dan 50 x 50 x 50 centimeter. Er moet minimaal 1 meter ruimte zijn tussen het gedenkteken en de verharding.
 • Het materiaal is weerbestendig en bestand tegen vandalisme.
 • Het gedenkteken mag maximaal 5 jaar blijven staan. U kunt 1 keer een verlenging van 5 jaar aanvragen.
 • Na afloop van deze periode zorgt u zelf voor het weghalen van het gedenkteken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten voor het maken, plaatsen en onderhouden van het gedenkteken.