Parkeerabonnement (markt)

Met een parkeerabonnement kunt u parkeren op plekken die zijn aangewezen voor betaald parkeren. U vraagt een abonnement aan voor een bepaalde straat of gebied. U kunt dan onbeperkt parkeren op de betaalde parkeerplaats waar het abonnement geldt.

Marktondernemers van de donderdag- en/of zaterdagmarkt kunnen voor deze dag(en) een ‘parkeerabonnement markt’ aanvragen voor de locaties David Evekinkplein, Houtwal (achter politiebureau) of Houtwal/Vispoortplein.

Een parkeerabonnement is 1 jaar geldig, vanaf de datum van aanvraag. U kunt het parkeerabonnement voor meerdere auto’s gebruiken. Maar u kunt maar 1 auto tegelijk parkeren.

Aanvragen parkeerabonnement

U kunt een parkeerabonnement online aanvragen en in het stadhuis.

Online aanvragen

U vraagt de parkeervergunning online aan via het digitale parkeerloket.

  • Bent u inwoner? Log dan in met uw DigiD.
  • Bent u (markt)ondernemer? Log dan in met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning, dan kunt u inloggegevens aanvragen bij de gemeente. Let op: door een storing kunt u op dit moment niet inloggen met eHerkenning. We werken hard aan een oplossing. Bel of mail ons om inloggegevens aan te vragen, zodat u ook zonder eHerkenning een abonnement online kunt aanvragen.
  • Als abonnementhouder (als u een extra abonnement aanvraagt) met DigiD of eHerkenning.
  • U betaalt het parkeerabonnement met iDeal.
  • Meld uw kenteken aan. Dit doet u via de webapp (een mobiele website). Na het aanmelden van uw kenteken is deze meteen actief en kunt u parkeren.

Aanvragen in het stadhuis

U vraagt de vergunning aan bij de balie. Hiervoor maakt u een afspraak. U betaalt de vergunning direct.

Wisselen van kenteken

Wilt u het abonnement voor meerdere auto’s kunnen gebruiken? Voeg dan ook de kentekens van die auto’s toe via de webapp (een mobiele website).

Als u parkeert geeft u in de webapp aan voor welk kenteken u het abonnement gebruikt.

Verlengen, wijzigen of beëindigen parkeerabonnement

U kunt uw parkeervergunning verlengen, wijzigen of beëindigen via het digitale parkeerloket. U ontvangt 1 maand voordat uw parkeerabonnement afloopt, bericht van ons. Vanaf dan kunt u uw abonnement verlengen.

Let op: meld op de dag dat het nieuwe abonnement ingaat, het (juiste) kenteken opnieuw aan via de webapp. Dit moet ook als u maar 1 kenteken gebruikt.

Kosten

De kosten van een parkeerabonnement zijn afhankelijk van de straat en gelden voor 1 jaar.

Levert u het parkeerabonnement in de loop van dat jaar weer in, dan ontvangt u de kosten terug van de maanden dat u het abonnement niet meer gebruikt.

Voor sommige straten bestaat een wachtlijst. Hieronder vindt u de straten, de kosten per jaar en of er een wachtlijst is.

Straatnaam

Kosten per jaar

Basseroord

€672

David Evekinkplein

€672

David Evekinkplein (parkeerabonnement markt)

€144

Donkeresteeg

€1002

's-Gravenhof

€672 (wachtlijst)

Houtwal (achter politiebureau)

€204

Houtwal (achter politiebureau) (parkeerabonnement markt)

€42

Houtwal/Vispoortplein

€342

Houtwal/Vispoortplein (parkeerabonnement markt)

€72

Isendoornstraat (bij basisschool De Bongerd)

€342

Laarstraat

€1002

Marspoortstraat

€672 (wachtlijst)

Martinetsingel

€672

Molengracht

€672

Nieuwstad

€1002

Noorderhaven

€672

Roodsplein

€342

Rozengracht

€672

Rijkenhage/Hagepoortplein

€1002

Spittaalstraat

€1002

Tadamasingel

€672

Walstraat

€672

IJsselkade

€342 (wachtlijst)