Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

Wilt u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een 'verklaring van afstand' ondertekenen. Deze verklaring moet door u en (namens) de burgemeester worden ondertekend. U geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op.

Hoe werkt het?

De verklaring van afstand legt u persoonlijk af aan de balie in het stadhuis. Maak hiervoor een afspraak.

U moet 18 jaar of ouder zijn en naast het Nederlanderschap een andere nationaliteit bezitten. U mag namelijk niet staatloos worden door het afstand doen van de Nederlandse nationaliteit.

Afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit kan in sommige gevallen gevolgen hebben voor de nationaliteit van uw kinderen.

Meenemen

  • Al uw reisdocumenten (paspoort of identiteitskaart). Als u de verklaring van afstand heeft afgelegd, moet u alle Nederlandse reisdocumenten die u in uw bezit heeft, inleveren. Indien van toepassing geldt dat ook voor de documenten van uw kinderen.
  • Het bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit.