Nederlandse nationaliteit aanvragen

Woont u in Nederland en heeft u een andere nationaliteit? Of woont u in het buitenland en zijn uw ouders Nederlands? Dan kunt u officieel de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Hoe werkt het?

Een Nederlandse nationaliteit aanvragen kan alleen op afspraak. Bel hiervoor naar 14 0575.

Wij gaan met u in gesprek, kijken naar uw situatie en zullen u begeleiden bij de aanvraag. Per persoon is de situatie en dus de aanvraag verschillend. Tijdens dit gesprek zullen we u ook informeren over de kosten.

Een Nederlandse nationaliteit aanvragen kan:

  1. door optie, of
  2. door naturalisatie

Nederlandse nationaliteit door optie

Soms kunt u een Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure. De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet wel tot een speciale groep behoren.

Nederlandse nationaliteit door naturalisatie

Als u niet via de optieprocedure Nederlander kunt worden, kunt u eventueel naturaliseren. De gemeente controleert uw gegevens en stuurt uw verzoek met een advies van de burgemeester naar de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). De IND onderzoekt of u een Nederlandse nationaliteit kunt krijgen.

Wanneer u een Nederlandse nationaliteit krijgt, kan het zijn dat u afstand moet doen van uw andere nationaliteit(en).

Een Nederlandse nationaliteit krijgt u pas bij de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap.