Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een identiteitsbewijs en reisdocument voor asielzoekers met een verblijfstatus. Heeft u geen verblijfsvergunning? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Met dat reisdocument kunt u reizen buiten Nederland, maar niet naar het land van herkomst.

Wanneer komt u wel in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort?

  • U woont in Nederland en bent ingeschreven bij een gemeente.
  • U heeft een verblijfsvergunning voor asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III of IV.
  • U bent door de vreemdelingendienst erkend of bent toegelaten als vluchteling (A-status). U bent niet toegelaten tot de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Hoe werkt het?

Als u uw vluchtelingenpaspoort komt aanvragen, moet u van tevoren een afspraak maken. Het paspoort is 5 werkdagen na de aanvraag klaar.

Meenemen

  • Alle reisdocumenten die u heeft: paspoort, geldig en verlopen en ook als ze niet Nederlands zijn.
  • Een goede pasfoto.
  • Uw verblijfsvergunning type III of IV.

Is het document voor een kind onder de 18 jaar? Kijk dan op de pagina Paspoort aanvragen wat u mee moet nemen.
Let op: woont één van de ouders / gezaghebbers van het kind in het buitenland? Neem dan contact met ons op. We laten u dan weten hoe deze ouder toestemming kan geven om het paspoort aan te kunnen vragen.

Kosten