Vreemdelingenpaspoort

Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen. U vraagt een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

U komt voor een vreemdelingenpaspoort in aanmerking als:

  • u in het bezit bent van verblijfsdocument type I, II of V;
  • u geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteit van uw eigen land.

Het paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit hebt. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Hoe werkt het?

Als u uw vreemdelingenpaspoort komt aanvragen, maak dan van tevoren altijd een afspraak.

Eerste afspraak

De gemeente moet nagaan of u recht heeft op een vreemdelingenpaspoort. We vullen een formulier in, dat we doorsturen naar de IND. Daarna gaat het formulier naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tweede afspraak

Als beide instanties goedkeuring geven, kan uw paspoort worden aangevraagd. Wij nemen contact met u op.

De hele procedure duurt ongeveer twee maanden.

Meenemen

Bij de eerste afspraak neemt u documenten mee waaruit blijkt dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen.

U hoeft geen bewijsstukken mee te nemen als:

  • u uw vreemdelingenpaspoort wilt verlengen;
  • u uit een uitzonderingsland komt;
  • uw aanvraag valt binnen het vijfjarenbeleid.

Bij de tweede afspraak neemt u mee:

  • alle reisdocumenten die u heeft: paspoort, geldig en verlopen en ook als ze niet Nederlands zijn;
  • een goede pasfoto;
  • uw verblijfsvergunning.

Is het document voor een kind onder de 18 jaar? Kijk dan op de pagina Paspoort aanvragen wat u mee moet nemen.
Let op: woont één van de ouders / gezaghebbers van het kind in het buitenland? Neem dan contact met ons op. We laten u dan weten hoe deze ouder toestemming kan geven om het paspoort aan te kunnen vragen.

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort: €63,40.

Spoedaanvraag

Een spoedaanvraag voor een vreemdelingenpaspoort is niet mogelijk.