De Hoven Noord

We gaan aan de slag met de plannen voor de toekomstige wijk De Hoven Noord. Daarom gaan we in de komende jaren woningen bouwen in het gebied ten noorden van de bestaande wijk De Hoven. Tegelijkertijd willen we kijken hoe we dit gebied beter kunnen inrichten. Daarbij vinden we een aantal zaken belangrijk:

  • Natuur en landschap goed op elkaar afstemmen met behoud van historische kenmerken;
  • De recreatieve waarde van het gebied versterken. Daarbij kijken we ook naar goede (recreatieve) wegen, fiets- en wandelpaden;
  • Het toekomstbestendig en duurzaam landschappelijk inpassen van de glastuinbouw en agrarische functies.

Al deze ontwikkelingen geven de wijk De Hoven een nieuwe impuls. Dat is goed voor de leefbaarheid en alle voorzieningen in de wijk zoals de school, de winkels en de sportverenigingen.

Wij hebben bureau BügelHajema gevraagd om ons te begeleiden bij de ontwikkeling van het gebied De Hoven Noord.

Samen plannen maken

Wij vinden het belangrijk dat we bij het maken van de plannen uw ideeën en wensen ophalen. Het gaat namelijk om uw leefomgeving. De komende jaren gaat er veel gebeuren. Hieronder delen we de stappen die we zetten en de momenten waarop u kunt meedenken. De stappen en planning van dit proces blijven we aanvullen op deze pagina.

Stap 1

Bureau BügelHajema gaat eerst aan de slag met een zogenaamd Masterplan. Dit is een plan op hoofdlijnen voor de ontwikkelingen in het gebied. Het Masterplan wordt vervolgens uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan komt te staan hoe we de toekomstige wijk willen inrichten. De plannen maken we in samenspraak met belanghebbenden, ondernemers en bewoners.

  • In december 2022 hebben we verkennende gesprekken gevoerd met belanghebbenden in het gebied. Daarvoor hebben we mensen gericht uitgenodigd.
  • Eind januari 2023 waren er MeeDenk dagen voor belangenorganisaties, ondernemers en bewoners van de Hoven. Meer dan 300 mensen hebben deze dagen bezocht.
  • De resultaten van de MeeDenk dagen waren op 18 maart 2023 te bekijken tijdens een inloopdag. Bezoekers konden toen de resultaten bekijken in een boekje en op verschillende informatieborden. Ook konden bezoekers reacties achterlaten over de resultaten. Bureau BügelHajema gebruikt alle resultaten en reacties om het Masterplan af te gaan maken.
  • In juni 2023 is het Masterplan klaar. We organiseren dan nieuwe inloopdagen voor organisaties en bewoners.

Bekijk het resultatenboekje van de MeeDenk dagen en lees meer over de manier waarop u kunt meedenken op www.dehovennoord.nl.

Structuurvisie Noordrand de Hoven

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2019 de structuurvisie Noordrand De Hoven vastgesteld. De structuurvisie is de aanleiding voor de gebiedsontwikkeling in De Hoven Noord. De visie gaat in op wonen, groenontwikkeling, historie, glastuinbouw en infrastructuur in het gebied ten noorden van de bestaande woonwijk De Hoven. Het college van burgemeester en wethouders wil deze visie uitwerken en aan de slag met een volledige gebiedsontwikkeling. Dit is mogelijk door verplaatsing van de bestaande glastuinbouw, door het bouwen van extra woningen en daaraan gekoppelde ingrepen, zoals de aanleg van wegen.