Groene dorpsrand

De ‘randen’ van De Hoven moeten een goede overgang vormen van stad naar landschap. En een ‘groene buffer’ naar de nieuwe rondweg om De Hoven.

Vanuit de gemeente werken we aan de groene dorpsrand De Teuge, inclusief een netwerk van enkele wandel- en fietsroutes rondom De Hoven. Bewoners spelen een belangrijke rol bij de invulling en bij particuliere initiatieven.

Groene dorpsrand De Teuge

We zijn bezig met een plan om de dorpsrand groen in te vullen. Er komen vakken met beplanting, die vanuit het agrarisch gebied De Teuge ‘inlopen’. Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied om te verblijven. De beplanting vormt een afscherming naar de nieuwe rondweg. In december bespreken we de plannen nog eens met de Wijkraad De Hoven. Begin 2022 start de aanleg.

Een deel van de groene dorpsrand is twee jaar geleden al ingericht voor natuurlijk spelen. Inwoners hebben hierover meegedacht. Het is een speelplek vol natuurlijke elementen, met bijvoorbeeld hoogteverschillen, water en veel groen. Kinderen kunnen er spelen, rennen en klimmen. Ook is er een kabelbaantje. Jong en oud, iedereen kan hier terecht om actief bezig te zijn of anderen te ontmoeten.

Bekijk het schetsontwerp voor dorpsrand De Teuge (pdf, 1.3 MB). Op dit schetsontwerp is ingetekend hoe de groene rand eruit kan komen te zien. Met struinpaden langs eetbare tuinen, een bloemenweide pluktuin, bomenrijen met meerdere soorten, parkeren onder bomen/groene parkeerplaatsen, een groene wig met boomgaard en ruimte voor ontmoeten en bewegen. En ruimte voor initiatieven van inwoners, zoals beweegtoestellen, plukdag of zitelementen. Er is een wens voor een veilige oversteek van de N345 en een wandelpad over de dijk, die aansluit bij het wandelnetwerk. Het bestaande basketbalveldje blijft behouden als centrale ontmoetingsplek en fietsverbinding.

Spelende kinderen bij nieuwe speelplek
Spelende kinderen tijdens de opening van de nieuwe speelplek

Fietsen en wandelen rondom De Hoven

In en om De Hoven kun je prachtig wandelen en fietsen. Er is genoeg te zien en te beleven! Bovendien is het gebied een mooie verbinding naar de Veluwe en de Achterhoek. Met een netwerk van routes wordt fietsen en wandelen nog aantrekkelijker.

Wijkraad De Hoven, VVV, inwoners en andere partijen hebben hierover meegedacht. Ook onze buurgemeenten, de provincie Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn hierbij betrokken. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft in overleg met bewoners een klompenpad en fietsroute uitgewerkt. Eind 2021 start de realisatie. Hopelijk zijn beide routes in het voorjaar van 2022 gereed. Maar misschien duurt het iets langer voordat het klompenpad klaar is. Dit komt omdat er nog overleg loopt over een deel van de route.

Particuliere initiatieven

De groene dorpsranden krijgen ook vorm dankzij initiatieven van bewoners en andere partijen. Denk aan wijktuin ‘t Heufse Hof, opgezet door Educatief Centrum Theo Thijssen aan de Mulderkamp.