Waterveiligheid

Bij hoogwater van de IJssel vormt Zutphen, doordat de IJssel bij Zutphen smaller wordt, een soort flessenhals voor het water. Samen met Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel nemen we maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

Werkzaamheden aan de IJsselkade

Zo is tijdens de eerste fase van de herinrichting van de IJsselkade al een groot deel van de waterkering vanaf de Bult van Ketjen tot aan de oude Havenstraat vernieuwd. Tijdens de tweede fase volgt het deel vanaf het IJsselpaviljoen tot aan de Noorderhaven. Dan leggen we ook een brede trappartij aan tussen het IJsselpaviljoen en het waterwerk. De trappen geven de rivier iets meer ruimte bij hoge waterstand.