Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Met de bewoners van De Hoven hebben de gemeente en Wijkraad De Hoven een ontwikkelingsplan opgesteld voor de wijk. Dit plan schetst een toekomstbeeld van een sociaal en economisch sterke wijk voor jong en oud. Met een eigen karakter en identiteit. En ruimte om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te spelen.

Entreebord van De Hoven

Het wijkontwikkelingsplan is een plan voor en door de wijk. De wijkraad en de wijkregisseur zorgen, samen met inwoners en andere betrokken partijen, voor de uitvoering. De gemeente begeleidt een initiatief voor een multifunctioneel centrum in de wijk.

Buurthuis De Hoven

Bewoners van De Hoven zijn zeer betrokken bij hun wijk en bij de activiteiten van de verenigingen. Een wijkcentrum met meerdere functies zou een goede plek zijn waar mensen en activiteiten samenkomen. Stichting Buurthuis De Hoven is bezig met de voorbereiding, bouw en exploitatie van zo’n centrum. De gemeente heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

Wilt u meewerken aan een project in De Hoven? Stuur dan een e-mail naar rivierindestad@zutphen.nl.