Meldpunt voor gedupeerde ouders en kinderen kinderopvangtoeslagaffaire

Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? En hebt u hierover met de Belastingdienst nog geen contact gehad? Meld u dan aan. Dat kan uiterlijk 31 december 2023. Meer informatie vindt u op: www.herstel.toeslagen.nl

Ook als u als gedupeerde of toeslagpartner private schulden heeft en daarbij hulp van de overheid wil ontvangen, is aanmelding vereist. Houd er ook hier rekening mee dat uw aanmelding vóór een bepaalde datum moet zijn gedaan. Meer informatie vindt u hier.

Bent u vanwege de Kinderopvangtoeslagaffaire in de problemen gekomen en door de Belastingdienst/Herstel Toeslagen als (mogelijk) gedupeerde aangemerkt? Dan kun u, uw (pleeg)kind en de ex-toeslagpartner van de gedupeerde bij ons meldpunt terecht voor advies en hulp, bijvoorbeeld bij geldzorgen. 

Waarom dit meldpunt?

Deze inwoners van Zutphen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn geraakt, kunnen rekenen op hulp van de gemeente. 

De Belastingdienst/Herstel Toeslagen beoordeelt wie daadwerkelijk gedupeerde is. Gedupeerde ouders en hun toeslagpartners  kunnen onder andere aanspraak maken op financiële compensatie. Ook de kinderen uit deze huishoudens die onder de Kindregeling vallen en ex-partners van gedupeerde ouders die onder de ex-toeslagpartnerregeling kunnen een beroep op de gemeentelijke ondersteuning doen.

Laat het ons weten

Financiële compensatie is niet altijd genoeg. Misschien zijn er problemen ontstaan met huisvesting,  inkomen, zorg of de opvoeding en opleiding van kinderen. Of, misschien heeft u schulden. De gemeente kan hierbij helpen. Die hulp heet 'Brede ondersteuning'. Ook als u eerder al contact met ons hebt gehad, mag u altijd opnieuw contact opnemen. 

Stuur ons een e-mail via knelpunt@zutphen.nl of bel naar 14 0575. Vraag naar een gemeentelijke ondersteuner Kinderopvangtoeslagaffaire. De gemeente kijkt samen met u welke hulp u nodig heeft en we maken samen met u een plan. We luisteren en brengen u in contact met de juiste mensen of instanties.

Twee tips

  1. Komt u, in aanmerking voor een geldbedrag van het Rijk en vraagt u huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget aan? Lees hier meer over welke invloed het geldbedrag van het Rijk heeft op huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.
  2. Gedupeerden kunnen vaak in aanmerking komen voor gratis rechtsbijstand. Als u een gedupeerde ouder bent, leest u er hier meer over. Voor kinderen die onder de Kindregeling vallen en voor ex-partners staat op de volgende website meer informatie: www.rechtsbijstand.nl