Hoe werkt schuldhulp voor inwoners?

Welke oplossing het beste is, ligt aan uw situatie. Soms is informatie en advies genoeg om u op weg te helpen. Dan kunt u weer verder en is er geen schuldhulp van de gemeente nodig. We kunnen u ook doorverwijzen naar een organisatie waarmee wij samenwerken:

  • BudgetBuddy Zutphen kan u helpen als u het moeilijk vindt om uw geldzaken te regelen.
  • Perspectief Zutphen kan u helpen als u, naast geldzorgen, ook ander advies nodig heeft.
  • Nederlandse Schuldhulproute biedt de mogelijkheid om een anonieme test op Geldfit.nl te doen. Die test helpt u om financieel fit te blijven of te worden. Aan de hand van enkele korte vragen geven zij inzicht in hoe u ervoor staat. Op verzoek ontvangt u tips en krijgt u een overzicht waar u terecht kunt voor hulp.

Met deze organisaties kunt u ook zelf contact opnemen.

Wilt u meer informatie of u aanmelden?

Wilt u graag meer informatie of u aanmelden voor hulp bij het oplossen van uw betalingsproblemen of schulden? Vul het formulier Aanmelden schuldhulp in. Een medewerker van team Schuldhulp neemt dan snel contact met u op.

Mogelijke stappen om uw geldproblemen op te lossen

Hieronder leggen we uit welke mogelijkheden er zijn om u te helpen.

Hulp bij het regelen van uw geldzaken: budgetbeheer

Financiële zaken en de administratie zijn soms best ingewikkeld. Misschien lukt het u tijdelijk even niet om dit zelf te regelen. Het kan dan fijn zijn dat dit (deels) voor u wordt over genomen.

U kunt bij ons budgetbeheer aanvragen. Uw inkomen komt dan bij ons binnen. Wekelijks ontvangt u geld om de boodschappen van te doen en betalen wij uw vaste lasten. Ook zetten we geld opzij voor onvoorziene kosten. Heeft u extra geld nodig voor bijvoorbeeld de kapper of een verjaardagscadeau, dan kunt u dit afstemmen met uw budgetbeheerder.

Waar mogelijk doen we dit tijdelijk, totdat u het weer zelf kunt doen. U krijgt begeleiding van een Schuldhulpmaatje en uw budgetbeheerder. Zij helpen u om het overzicht terug te krijgen in uw administratie en ook het aanvragen van regelingen voor extra geld. Stap voor stap gaat u uw geldzaken zelf weer regelen en voorkomt u dat er in de toekomst schulden ontstaan.

Uw financiële situatie stabiel krijgen

Soms lukt het niet om gelijk de schulden op te gaan lossen. Dat heeft verschillende oorzaken. Toch kunnen we u wel helpen! We gaan samen in gesprek over wat er nodig is om uw situatie stabiel te krijgen. We proberen te voorkomen dat de schulden stijgen en we stellen samen doelen op. Deze doelen zijn een voorwaarde om een schuldregeling te kunnen starten. Dat duurt ongeveer 4 tot 6 maanden.

Het kan ook voorkomen dat een schuldregeling toch niet geregeld kan worden. Bijvoorbeeld doordat u schulden heeft die volgens de wet niet in een schuldregeling mee mogen. Of doordat er andere problemen spelen, zoals ziekte of verslaving. We kunnen u dan wel helpen om te voorkomen dat de schulden hoger worden, door bijvoorbeeld uw vaste lasten op tijd te betalen of andere hulp in te schakelen. Dit noemen wij Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD).

Uw schulden oplossen

Er zijn verschillende manieren om uw schulden op te lossen. Hieronder vertellen we u wat meer over de meest voorkomende manieren. Op basis van uw persoonlijke situatie wordt besloten welke vorm van schuldregeling het best past bij uw situatie. Uw consulent vertelt u hier meer over.

Betalingsregeling

We bekijken eerst of u uw schulden helemaal kunt betalen binnen een redelijke tijd. We bespreken of u zelf contact opneemt met het bedrijf waar u een schuld heeft. Lukt dat niet, dan helpen wij u daarbij. Als een afspraak om uw rekeningen te betalen niet lukt, dan kijken we of een schuldregeling mogelijk is.

Minnelijke schuldregeling

Een minnelijke schuldregeling duurt 18 maanden vanaf het moment dat u de overeenkomsten met de gemeente ondertekent. Uw consulent berekent hoeveel geld u in 18 maanden kunt terugbetalen aan de schuldeisers en zorgt ervoor dat u voldoende geld over houdt om van te leven. De aflossing voor de schuldeisers wordt gereserveerd door de gemeente. We vragen aan de instanties/bedrijven waar u schulden heeft of zij mee willen werken aan de schuldregeling. Dat betekent dat u een deel van uw schuld terugbetaalt en de rest wordt kwijtgescholden.

Saneringskrediet

Bij een saneringskrediet berekent de consulent ook hoeveel geld u in 18 maanden kunt terugbetalen aan de schuldeisers. We vragen aan de instanties/bedrijven waar u schulden heeft of zij mee willen werken aan het saneringskrediet. We lenen dan het bedrag dat u kunt aflossen van de Kredietbank. De schulden worden daarmee terugbetaald en u betaalt vervolgens in 18 maanden tijd de lening terug aan de Kredietbank.

Wettelijke schuldsanering

Soms komt het voor dat de schuldeisers niet willen mee werken aan de schuldregeling of een saneringskrediet. Dan kunnen we wettelijke schuldsanering (de WSNP) aanvragen bij de rechtbank. Dat kan alleen met een verklaring van de gemeente. Daarin staat wat is geprobeerd om de schulden te regelen en of u voldoende heeft mee gewerkt. Als er een WSNP wordt aangevraagd dan komt er een zitting bij de rechtbank. Geen zorgen: uw consulent bereidt u voor op de zitting en gaat met u mee! De rechtbank beslist dan of er een wettelijke schuldsanering komt waaraan de schuldeisers moeten meewerken.

Tijdens en na  het regelen van uw schulden bespreken we met u hoe u kunt voorkomen dat u opnieuw in geldproblemen raakt. Dit noemen we nazorg. We zorgen er samen voor dat u weer verder kunt of dat u de juiste ondersteuning krijgt.

BKR-registratie na einde schuldhulp

Een schuldhulpverleningstraject wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze registratie blijft tot 5 jaar na het einde van de schuldregeling staan. Is uw traject langer dan een half jaar geleden geëindigd? Dan kunt u aan ons vragen om uw BKR-registratie eerder te laten verwijderen.

Stuur dan een e-mail naar schuldhulp@zutphen.nl of een brief aan de gemeente Zutphen, Team Rechtmatigheid en schuldhulp. Postbus 41, 7200 AA Zutphen met de volgende gegevens:

  • Zet in de onderwerpregel: ‘verwijderen BKR-registratie’
  • Vermeld uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer
  • Motivatie waarom u ons verzoekt om de registratie te verwijderen
  • Voeg bewijsstukken waaruit de hoogte van uw inkomen blijkt en bankafschriften van de laatste drie maanden toe

Banken en andere organisaties registreren ook bij BKR. Die registraties kunnen wij niet aanpassen. Lees daar meer over op de website www.bkr.nl.

Beheer van uw geldzaken met hulp van een bewindvoerder

Lukt het niet meer om zelf uw financiën te regelen? Een bewindvoerder kan de financiële zorgen tijdelijk of blijvend van u overnemen. De bewindvoerder beheert uw geldzaken. Dit kan zorgen voor meer rust in uw leven. Als uw geldzaken onder bewind komen, is vertrouwen in de bewindvoerder, aan wie u uw geldzaken uit handen geeft, belangrijk. Als gemeente zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de volgende bewindvoerders:

Heeft u een bewindvoerder op het oog, dan kunt u contact opnemen met ons team Schuldhulp door te bellen met 14-0575 of een bericht te sturen aan schuldhulp@zutphen.nl. Zij regelen samen met u een vrijblijvend gesprek regelen met de bewindvoerder. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met de bewindvoerder of voor een andere bewindvoerder kiezen. Lees hier meer over de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en bewindvoerders.