Sporten

Wilt u weten waar en wanneer u in Zutphen kunt bewegen en sporten? Of welke activiteiten er worden georganiseerd?

Zutphen Actief

Zutphen Actief is een gezamenlijk netwerk van buurtsportcoaches in Zutphen die onder de verantwoording vallen van de gemeente, verenigingen, scholen, het zwembad en Muzehof Centrum voor de Kunsten. Het doel van dit netwerk is om inwoners meer te laten sporten en bewegen. Zutphen Actief zet zich in voor meer gezondheid en participatie. Op de website van Zutphen Actief vindt u sportverenigingen, activiteiten om samen te bewegen en informatie over de buurtsportcoaches. Ook biedt de website een overzicht van activiteiten die speciaal voor jongeren zijn.

Buurtsportcoaches

In de gemeente zijn 15 buurtsportcoaches actief. Een buurtsportcoach helpt bij het organiseren van beweeg- en sportactiviteiten, met als doel het voorkomen van problemen door te weinig bewegen. De buurtsportcoach werkt samen met andere organisaties zoals scholen, sportverenigingen of andere organisaties die zich bezighouden met sport, bewegen en/of gezondheid.

Verenigingen, scholen en instellingen kunnen zelf met ideeën komen voor de inzet van een buurtsportcoach. Zo werken zij voor de organisaties met goede voorstellen.

Een buurtsportcoach is actief op 3 gebieden:

  1. Meedoen: iedereen doet mee. Bewegen is goed voor de gezondheid. Maar iemand die werk zoekt en fit is, vindt ook makkelijker een baan. En sporten helpt om met andere mensen in contact te komen.
  2. Sport: Zutphen sportief en actief. We maken de activiteiten die er zijn zichtbaarder, zeker ook bij de wat meer kwetsbare groepen. Sportaanbieders, verenigingen en lokale organisaties gaan samenwerken. We benutten de kracht van verenigingen.
  3. Onderwijs: ontwikkeling talenten. Ieder kind ontwikkelt zijn sportieve en creatieve talenten en maakt kennis met diverse sporten en vormen van cultuur en creativiteit.


Lees meer over de buurtsportcoaches.