Ecopremie bedrijventerrein Revelhorst 3

Gaat u uw bedrijf vestigen op bedrijventerrein Revelhorst 3? Dan kunt u korting krijgen per gekochte vierkante meter bedrijfskavel als u duurzame maatregelen neemt voor het nieuwe bedrijfspand. Bijvoorbeeld een sedumdak, koude-warmteopslag in de bodem of een isolatiewaarde die strenger is dan de wettelijke eis.

Voorwaarden

Hieronder staan 9 maatregelen. U moet een aantal van deze maatregelen nemen. Voor elke maatregel krijgt u punten toegekend. Het aantal punten bepaalt de hoogte van de korting per gekochte vierkante meter bedrijfskavel.

  1. Pas minstens 25 vierkante meter zonnecellen in gevels en op daken, of zonnecollectoren voor warm tapwater of windenergie toe (3 punten).
  2. Gebruik natuurlijke en passieve technieken voor verwarming, koeling en ventilatie (1 punt).
  3. Een verhoogde eis energieprestatie: Qprestatie/Qtoelaatbaar < 0,86 (1 punt).
  4. Gebruik uitsluitend duurzaam geproduceerd hout (3 punten).
  5. Koude-warmteopslag in bodem (4 punten).
  6. Voldoe aan categorie h4 (zeer duurzame utiliteitsbouw) van de Regeling Groenprojecten van het ministerie van VROM / AgentschapNL (7 punten).
  7. Gebruik hemelwater voor laagwaardige functies (2 punten).
  8. Maak een inrichtingsplan voor de kavel en pas begroeiing toe als gevelaankleding en erfafscheiding. De kavels moeten daarbij voor minimaal 20 procent onverhard blijven (1 punt).
  9. Pas dakbegroeiing toe (4 punten). 

Deze regeling geldt enkel voor nieuwe bedrijven op bedrijventerrein Revelhorst 3.

Hoogte premie

Bij 5 punten bedraagt de ecopremie een korting van 5% per gekochte vierkante meter bedrijfskavel.

Bij ten minste 7 punten, of bij het tonen van het certificaat van de regeling Groenfinanciering, bedraagt de ecopremie 10% korting per gekochte vierkante meter bedrijfskavel.

Aanvragen

U kunt de ecopremie aanvragen tijdens de procedure van aankoop van een bedrijfsperceel op het bedrijventerrein. U maakt een beknopte rapportage van de genomen duurzame maatregelen. De gemeente beoordeelt op basis daarvan de hoogte van de korting. Na de uitvoering van de maatregelen beoordeelt de gemeente aan de hand van facturen of aan alle afspraken is voldaan.