Subsidie voor afkoppelen regenwater van riolering

Het klimaat verandert. Ook in Zutphen hebben we steeds vaker te maken met extreme buien en langdurige perioden van droogte. Hoe goed zou het zijn als we samen proberen de regen op te vangen, zodat droogte minder snel voorkomt?

Regen is schoon water. Normaal gesproken gaat dit water via de regenpijp in de riolering om te worden gezuiverd. Dit is jammer omdat regenwater helemaal niet intensief gezuiverd hoeft te worden. Dit kan efficiënter. Op Riool.info leest u alles over hoe u regenwater in uw tuin kunt verwerken. Ook heeft de gemeente een subsidie als u de afvoer van hemelwater van het dak wilt ‘afkoppelen’ van de riolering.

Wat houdt de subsidie in?

Er zijn meerdere manieren om regenwater op te vangen. U kunt zelf bijvoorbeeld een regenton plaatsen. Zo kunt u het opgevangen water voor uw tuin gebruiken. U kunt ook uw regenpijp afkoppelen van de riolering en via een leiding of goot het water naar de vijver, planten of grind verplaatsen. Ook het laten begroeien van daken wordt steeds populairder. Groene daken houden meer water vast en zijn bovendien heel duurzaam. De gemeente geeft alleen subsidie voor het afkoppelen van regenwater van de riolering. De subsidie is maximaal €8 per m2 dakoppervlak. Met deze subsidie regelt u dat het regenwater in uw eigen tuin wordt verwerkt of afgevoerd.

Voorwaarden

  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool en niet al eerder afgekoppeld.
  • Het dakoppervlak dat u afkoppelt is minimaal 25 m2. Hierbij gaat het alleen om de ‘horizontale projectie’ van uw dak. Bij een plat dak is dat eenvoudig: het oppervlak is daarbij gelijk aan de lengte keer de breedte. Bij een schuin dak gaat het om het oppervlak dat het dak zou hebben, als het plat was geweest.
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het water moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
  • Alleen panden voor 2012 komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

Subsidie kunt u online aanvragen. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven).

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen.