Tijdelijke subsidie cultuur en erfgoed voor culturele instellingen regio Stedendriehoek

De cultuursector is zwaar getroffen door de coronacrisis. De gemeenten in de Gelderse Regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen) hebben van de provincie Gelderland een eenmalige subsidie ontvangen voor het duurzaam versterken van de regionale culturele infrastructuur. Om daarmee de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen.

De gemeenten schreven hiervoor samen het Regioplan ‘Versterking van de culturele infrastructuur voor de Gelderse regio Stedendriehoek’. Culturele instellingen in de regio Stedendriehoek die door het (laten) organiseren en uitvoeren van activiteiten, uitvoering geven aan het Regioplan kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente.

Wat houdt de subsidie in?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • instellingen zonder winstoogmerk of gemeenten,
 • die gevestigd zijn in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst, Zutphen), en
 • die verantwoordelijk zijn voor het (laten) organisatie of uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed, zoals bedoeld in het Regioplan.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee u uitvoering geeft aan het Regioplan.

Criteria

De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, moeten aansluiten bij de volgende thema’s:

 1. regionale kennisdeling en ondersteuning rond:
  • het stimuleren van talentontwikkeling binnen popmuziek
  • de doorontwikkeling van cultuureducatie in de Gelderse regio Stedendriehoek
  • het versterken van de amateurkunstbeoefening in de Gelderse regio Stedendriehoek.
 2. programmering en vernieuwing van regionale podia
 3. de verhaallijn van de Stedendriehoek – Erfgoed en landschap.

De aanvraag moet voldoen aan de criteria uit de ‘Tijdelijke subsidieregeling cultuur & erfgoed Gelderse regio Stedendriehoek gemeente Zutphen 2023 2024’ (artikel 3).

De activiteiten moeten zijn uitgevoerd voor 1 januari 2025.  

Aanvragen

U vraagt de subsidie online aan, met DigiD (als inwoner) of met eHerkenning (als ondernemer). Aanvragen kan tot en met 31 maart 2023.

Nodig bij het invullen van het aanvraagformulier

Bij de aanvraag moet u een projectplan meesturen dat tenminste moet bevatten:

 • een beschrijving van de activiteiten. Hierin geeft u aan hoe u met uw activiteit(en) denkt bij te dragen aan de doelen zoals beschreven in het Regioplan;
 • een planning van de activiteiten;
 • een begroting.

Daarnaast vragen wij u om:

 • uw contactgegevens;
 • de hoogte van het te vragen subsidiebedrag;
 • IBAN met tenaamstelling;
 • KvK-nummer, indien van toepassing.

Na uw aanvraag

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarna toetsen wij of uw aanvraag compleet is. U ontvangt van ons een bevestiging per brief. In de brief staat op welke termijn u een besluit op uw subsidieaanvraag kunt verwachten.