Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.

Hoe werkt het?

U kunt een afschrift burgerlijke stand (bijvoorbeeld geboorteakte of huwelijksakte) of uittreksel (internationaal) van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

U kunt een uittreksel burgerlijke stand op meerdere manieren aanvragen:

 1. Online: u logt in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuisgestuurd.
 2. U komt langs in het stadhuis. Maak van tevoren altijd een afspraak.
 3. Schriftelijk: u stuurt een brief met in ieder geval:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum);
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • uw handtekening.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en een machtiging met kopie van een identiteitsbewijs van diegene meenemen. Ouders van meerderjarige kinderen hebben geen machtiging nodig voor het ophalen van de afschrift geboorteakte.  

Kosten

Uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost €14,30.