Afschrift of uittreksel burgerlijke stand voor bevoegde instantie

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie met een gerechtvaardigd belang? U kunt hier een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand aanvragen als u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de gebeurtenis waarvoor u een aanvraag indient heeft plaatsgevonden in de gemeente Zutphen.

Beschrijving

We kennen onderstaande soorten afschriften van akten van de burgerlijke stand:

 1. Geboorteakte: een schriftelijk bewijs van een geboorte en inschrijving bij de burgerlijke stand. Personen die in de akte zijn vermeld (als ouders) mogen een afschrift aanvragen zonder machtiging of toestemming.
 2. Huwelijksakte: een afschrift dat bewijst dat het huwelijk plaatsvond.
 3. Akte geregistreerd partnerschap: een afschrift dat bewijst dat het geregistreerd partnerschap plaatsvond.
 4. Echtscheidingsakte of beëindiging geregistreerd partnerschap: een afschrift dat bewijst dat de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap plaatsvond.
 5. Omzettingsakte: een afschrift dat bewijst dat een geregistreerd partnerschap is omgezet in een huwelijk of een huwelijk in een geregistreerd partnerschap.
 6. Overlijdensakte: een afschrift dat bewijst dat iemand in Zutphen is overleden.

Heeft u een akte nodig voor internationaal gebruik? Het afschrift van een akte kan ook afgegeven worden op een formulier dat in meerdere talen is opgesteld: Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Joegoslavisch. Bij de aanvraag kunt u de gewenste taal aangeven.

Aanvragen

U kunt een uittreksel van een persoon die staat ingeschreven in de gemeente Zutphen op verschillende manieren aanvragen:

 • Online met eHerkenning. Bij een online aanvraag voegt u een brief toe, betaalt u direct online en krijgt u het uittreksel binnen 3 werkdagen per post toegestuurd.
 • Schriftelijk per e-mail naar info@zutphen.nl.
  In de e-mail moet omschrijven waarvoor de gegevens nodig zijn. Bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.
 • Schriftelijk per post naar Postbus 41, 7200 AA Zutphen.
  U stuurt de aanvraag op origineel briefpapier van uw kantoor. In de brief moet omschrijven waarvoor de gegevens nodig zijn. Bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.

Bij een schriftelijke aanvraag per e-mail of post krijgt u het uittreksel binnen twee weken (na de ontvangst van uw aanvraag) per post toegestuurd en ontvangt u een factuur achteraf.

Kosten

Een afschrift van de burgerlijke stand kost €14,30.

Aan een aanvraag van een uittreksel zijn kosten verbonden. Ook als wij besluiten het uittreksel niet aan u te verstrekken.

Mocht achteraf blijken dat u het afschrift/uittreksel niet nodig heeft of dat u het verkeerde uittreksel heeft aangevraagd dan kunnen wij de door u betaalde kosten niet terugbetalen.