Attestatie de vita

Heeft u voor een pensioenfonds of andere uitkeringsinstanties een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

De attestatie de vita is bedoeld voor buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heeft u meestal een bewijs van in leven zijn nodig.

Hoe werkt het?

De attestatie de vita wordt opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks. U kunt dit aangeven bij de aanvraag.

De attestatie de vita kan alleen door u persoonlijk aan de balie worden aangevraagd. Maak hiervoor van tevoren een afspraak.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.

Kosten

Een attestatie de vita kost €14.

Als u een brief van uw pensioenfonds toont waaruit blijkt dat het bewijs noodzakelijk is voor uw pensioen, dan hoeft u niet te betalen voor de attestatie de vita.