Uittreksel Basisregistratie Personen opvragen

U kunt een uittreksel opvragen van de basisregistratie personen (BRP). Dit is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente. Welke gegevens er op uw uittreksel vermeld staan, is afhankelijk van de reden waarvoor u het uittreksel aanvraagt. Bijvoorbeeld vorige woonadressen of nationaliteit. Belangrijk is daarom aan te geven waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

Hoe werkt het?

De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor u het nodig heeft. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

U kunt een uittreksel BRP op meerdere manieren aanvragen:

 1. Online: u logt in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen 2 tot 3 werkdagen thuisgestuurd.
 2. U komt langs in het stadhuis. Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en maak van tevoren een afspraak.
 3. Schriftelijk: u stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.
 4. U kunt iemand machtigen om een uittreksel voor u af te halen.
  • De gemachtigde moet meerderjarig zijn.
  • De gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek.
  • Deze brief moet door beiden zijn ondertekend.
  • De gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Alle uittreksels verstrekken wij op gewaarmerkt papier (beveiligd papier).

Kosten

 • Uittreksel BRP online: €14,35
 • Uittreksel BRP aan de balie: €14,35
 • Uittreksel BRP via schriftelijke aanvraag: €17

Mocht achteraf blijken dat u het afschrift/uittreksel niet nodig heeft of dat u het verkeerde uittreksel heeft aangevraagd, dan kunnen wij de door u betaalde kosten niet terugbetalen.

Niet meer ingeschreven in Nederland

Staat u niet meer ingeschreven op een adres in Nederland? Of woont u niet meer in Nederland en heeft u een verklaring nodig? Dan kunt u hiervan een uittreksel aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten.