Uittreksel Basisregistratie Personen voor bevoegde instantie

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie met een gerechtvaardigd belang? Dan kunt u hier een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen als u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de persoon ingeschreven staat bij de gemeente Zutphen.

Aanvragen

U kunt een uittreksel van een persoon die staat ingeschreven in de gemeente Zutphen op verschillende manieren aanvragen:

  • Online met eHerkenning. Bij een online aanvraag betaalt u direct online en krijgt u het uittreksel binnen 3 werkdagen per post toegestuurd.
  • Schriftelijk per e-mail naar info@zutphen.nl.
    In de e-mail moet omschrijven waarvoor de gegevens nodig zijn. Bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.
  • Schriftelijk per post naar Postbus 41, 7200 AA Zutphen.
    U stuurt de aanvraag op origineel briefpapier van uw kantoor. In de brief moet omschrijven waarvoor de gegevens nodig zijn. Bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.

Bij een schriftelijke aanvraag per e-mail of post krijgt u het uittreksel binnen twee weken (na de ontvangst van uw aanvraag) per post toegestuurd en ontvangt u een factuur achteraf.

Kosten

  • Het online aanvragen van een uittreksel kost €13,55.
  • Het schriftelijk aanvragen van een uittreksel kost €16,10.

Aan een aanvraag van een uittreksel zijn kosten verbonden. Ook als wij besluiten het uittreksel niet aan u te verstrekken.

Mocht achteraf blijken dat u het afschrift/uittreksel niet nodig heeft of dat u het verkeerde uittreksel heeft aangevraagd dan kunnen wij de door u betaalde kosten niet terugbetalen.