Geld of goederen inzamelen voor goed doel

Wilt u geld of goederen inzamelen voor het goede doel? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig, tenzij er sprake is van een inzameling in besloten kring. Ook voor het verkopen van bijvoorbeeld worst of erwtensoep voor het goede doel heeft u een vergunning nodig.

Plaatselijke instelling

Wilt u als plaatselijke instelling een inzamelingsactie organiseren? Dan kunt u een vergunning krijgen voor de duur van de actie.
Let op:

  • De instelling moet als bonafide aan te merken zijn.
  • U mag niet in 1 week 2 acties tegelijk houden.
  • U moet financiële verantwoording over de gevoerde inzameling kunnen overleggen.

Kledinginzamelende instellingen

U kunt als kledinginzamelende instelling een collectevergunning tot wederopzegging krijgen. Vraag de vergunning uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de actie aan.

Let op:

  • De kledinginzamelende instelling is in het bezit van het CBF-keurmerk en/of verklaring van geen bezwaar afgegeven door het CBF.
  • U valt tijdens de actie het publiek niet lastig.

Aanvragen

U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Vermeld hierbij de naam van de organisatie die de inzameling gaat organiseren. Geef ook aan naar welk doel de opbrengst zal gaan.

Kosten

Een vergunning voor inzameling van geld of goederen voor een goed doel kost €23,25.

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe. De gemeente houdt bij de vergunningverlening rekening met dit collecterooster. Het kan dus zijn dat u in bepaalde perioden niet kunt collecteren.