Kansspelen

Wilt u een kansspel organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen is een melding voldoende.

Soorten kansspelen

Winkelweekactie

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste 10) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag maximaal 2 maal per jaar plaatsvinden. Ook mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan €11.950. Ondernemers mogen geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Lees meer over de winkelweekactie op KvK.nl.

Prijsvragen

Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.

  • Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan €2.300 is geen vergunning nodig.
  • Bij een hoofdprijs tussen de €2.300 en €4.500 heeft u een vergunning van de gemeente nodig.
  • Boven dat bedrag moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Zowel de Kansspelautoriteit als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Kleine kansspelen

Kleine kansspelen zoals bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedragen dan €400 en per bijeenkomst niet meer dan €1.550. De opbrengst mag niet naar een algemeen belang strijdig doel gaan. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk twee weken van tevoren melden bij de gemeente. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen.

Aanvragen

Heeft u een vergunning nodig voor een prijsvraag (bij een hoofdprijs tussen de €2.300 en €4.500)? Dan kunt u schriftelijk een vergunning aanvragen (bekijk onze contactgegevens). Vermeld in uw brief of e-mail:

  •  uw contactgegevens;
  •  de opzet van de loterij;
  •  de periode waarin de loterij plaatsvindt;
  •  het totaalbedrag aan prijzengeld.

Een bingo melden doet u online, via het formulier 'Melden bingo'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kosten

De vergunning kost €38,35.