Werkzaamheden

Wanneer er in of rond de gemeente Zutphen wegwerkzaamheden zijn, informeren we u hierover op deze pagina.

N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

Tussen november 2021 en december 2022 voert provincie Gelderland de laatste werkzaamheden uit om een nieuwe rondweg ten zuidwesten van De Hoven (N345) aan te leggen. De huidige N345 loopt door de dorpskern van De Hoven. Met de nieuwe rondweg verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in De Hoven. Naar verwachting is de rondweg in december 2022 open voor verkeer.

Aannemer Van Spijker uit Meppel voert de werkzaamheden uit. De aannemer maakt de rondweg, bouwt de turborotonde aan de Kanonsdijk, legt fietstunnels aan in de Baankstraat en de Kanonsdijk en maakt de ontsluitingsweg voor woonwijk De Teuge 1. De aannemer start op 15 november 2021 met de voorbereidende werkzaamheden.

Omleidingen fietsers

Op de Baankstraat komt een fietstunnel, zodat fietsers tussen De Hoven en Brummen veilig de rondweg kunnen kruisen. Om die werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden fietsers ter hoogte van de toekomstige fietstunnel omgeleid via een tijdelijk fietspad. De omleiding voor fietsers geldt totdat de rondweg open is. 

Omleiding gemotoriseerd verkeer

Zodra de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Baankstraat en de Kanonsdijk is aangelegd, wordt de Baankstraat afgesloten. Gemotoriseerd verkeer tussen woonwijk De Teuge 1 en Brummen en Zutphen worden dan omgeleid via de nieuwe ontsluitingsweg. 2 maanden voor de openstelling van de weg wordt gemotoriseerd verkeer omgeleid in verband met het aansluiten van beide rotondes (Weg naar Voorst en de Wapsumsestraat) op de nieuwe rondweg.

Planning

  • November 2021: Start werkzaamheden aanleg ontsluitingsweg voor De Teuge 1 en fietstunnels Baankstraat en Kanonsdijk.
    • Bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en aanleg van de nog ontbrekende delen van de rondweg.
    • Aansluiten rondweg op de turborotonde Kanonsdijk en rotonde Weg naar Voorst.
    • De bouw van de 2 fietstunnels en de turborotonde is zeer arbeidsintensief en duurt ongeveer 8 tot 10 maanden.
  • Tot maart 2022: planten van bomen en hagen op diverse plekken.
  • Eind 2022: planten van groen rondom de bouwlocaties van de fietstunnels en bij de rotonde aan de Kanonsdijk.
  • December 2022: openstelling nieuwe rondweg.

Meer informatie

Lees meer over de werkzaamheden op www.gelderland.nl/N345-dehoven.

Herinrichting Deventerweg (omleiding tot en met januari 2022)

We gaan de Deventerweg opnieuw inrichten. Het gaat om het deel tussen de Van der Capellenlaan en de rotonde bij de Coehoornsingel. De hoofdrijbaan wordt vanaf 10 mei afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting is vanaf de Canadezenbrug tot aan de kruising met de Van der Capellenlaan. De kruising met de verkeerslichten bij de Van der Capellenlaan blijft wel toegankelijk.

Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid. Dit wordt met een omleidingsroute aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de Deventerweg. De werkzaamheden zijn afgestemd met de hulpdiensten en busmaatschappij Arriva.

Lees alle informatie over de herinrichting Deventerweg.

Wegwerkzaamheden op kaart

Op de website Bereikbaar Gelderland vindt u ook alle wegwerkzaamheden van Zutphen en omgeving mét omleidingen.

Blijf op de hoogte

Op Facebook communiceren we over alle wegwerkzaamheden.