Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 3 maart.

Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

U kunt op verschillende manieren een vervangende stempas aanvragen: online of u kunt langskomen in het stadhuis. Bij de aanvraag van een vervangende stempas wordt uw oude stempas ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.

Online aanvragen

U kunt online een vervangende stempas aanvragen. Dat kan tot en met woensdag 10 maart 2021.

In het stadhuis

U kunt in het stadhuis bij het team Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen vragen we u van tevoren een afspraak te maken. Bel daarvoor naar 14 0575. En neem, als u naar het stadhuis komt, uw identiteitsbewijs mee.

Bent u onlangs verhuisd?

Bent u in de zes weken voor de verkiezingsdag verhuisd? Vraag dan de vervangende stempas aan via uw oude woongemeente.

Mag ik stemmen?

U mag uw stem uitbrengen bij de verkiezing voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 als u:

 • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (1 februari 2021) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zutphen;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Voldoet u aan deze eisen? Dan ontvangt u uw stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas
 • een geldig identiteitsbewijs

De volgende identiteitsbewijzen kunnen gebruikt worden:

 • Nederlands paspoort
 • Identiteitsbewijs
 • Rijbewijs

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Voor de Tweede Kamer verkiezingen wordt dit gezien als een geldig document.

Is uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een volmacht.

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • Een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld.
 • Een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of en bibliotheekpas).

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kunt u niet zelf stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Deze regel is er om fraude te voorkomen.

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs meenemen. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld voor werk, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd. U kunt een volmacht aanvragen op de webpagina 'volmacht aanvragen'.

Mogen kiezers met een beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, mag hierbij geholpen worden. Hij of zij kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.

Hulp geven bij een kiezer met een verstandelijke beperking mag niet. De Kieswet gaat er vanuit dat als iemand met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kan stemmen, hij of zij ook niet zelfstandig zijn of haar wil kan bepalen.

De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.

Hoe gaat het tellen van de stemmen?

Nadat het stembureau is gesloten om 21.00 uur moeten de stemmen geteld worden. Het tellen van de stemmen is een openbare gelegenheid. U mag aanwezig zijn in het stembureau tijdens het tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen zelf mag alleen uitgevoerd worden door de stembureauleden.

Inzage proces-verbaal

Nadat de stemmen zijn geteld, worden de resultaten vastgelegd in een proces-verbaal. Kopieën van het proces-verbaal worden zo snel mogelijk ter inzage gelegd, online of bij het team Publiekszaken, 's Gravenhof 2 in Zutphen. Als u hiervoor wilt langskomen, maakt u vooraf een afspraak. Het gaat om het volgende proces-verbaal:

 • Proces-verbaal N-10 van de stembureaus over de stemmingen en de stemopnemingen;
 • Proces-verbaal N-11 over het vaststellen van het aantal stemmen in de gemeente.

Bestanden tellingen Ondersteunend Software Verkiezingen (OSV)

De gegevens opgenomen in de processen-verbaal van de stembureaus worden handmatig ingevoerd in de Ondersteunend Software Verkiezingen (OSV). De gegevens van alle ingevoerde proces-verbaal worden vervolgens door OSV samengevoegd in een aantal digitale bestanden.

Om ervoor te zorgen dat de verkiezingen transparant en controleerbaar zijn, stellen wij deze bestanden na de verkiezingen voor belanghebbenden beschikbaar via deze website.

Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke partijen mogen hun posters 6 weken vóór de verkiezingsdag (17 maart 2021) plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 poster per partij per aanplakbord.
 • Een poster heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Er mag niet over andere posters geplakt worden.
 • Gebruik het juiste behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan posters verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen.

Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

Zutphen

 • Hoek Laan naar Eme / Den Elterweg
 • De Hoven, hoek Kanonsdijk / Weg naar Voorst
 • Hoek Coehoornsingel / Deventerweg (bij de Canadezenbrug)
 • Hoek Gerard Doustraat / Graaf Ottosingel, (vóór de brug)
 • Langs Rotonde Houtwal / Tadamastraat (politiebureau)
 • Bij de brug Jo Spierlaan / Joke Smitlaan (langs het water)
 • Hoek Goethesingel / Canadasingel (nabij de Skatebaan)

Warnsveld

 • Hoek Rijksstraatweg / Den Elterweg, langs het fietspad 
 • Hoek Ooyerdreef / De Gaikhorst