Vluchtelingenopvang

Wij vinden het belangrijk om vluchtelingen een plek te bieden. Dat doen wij in het asielzoekerscentrum (azc) Voorsterallee.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

Van 2016 naar nu

Op 28 juli 2016 is een start gemaakt met het huisvesten van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Voorsterallee in Zutphen (wijk Noordveen).

Het aantal asielzoekers in het azc is gegroeid met 440 in 2017 naar 735 in 2020. Er verblijven nu meer asielzoekers omdat de doorstroom naar een eigen woning op momenteel lastig is door lange wachtenlijsten bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de krappe woningmarkt waardoor mensen langen op het azc moeten blijven.

Leefbaarheid en veiligheid

Uit onderzoek blijkt dat de leefbaarheid en veiligheid de afgelopen vier jaar goed is in het azc. De leefbaarheid en veiligheid op en rondom het azc wordt jaarlijks door een onafhankelijke partij gemonitord. Daarbij maken wij gebruik van de inbreng van omwonenden (via een vragenlijst), incidentregistratie van het COA, klachtenregistratie van omwonenden en een terugkoppeling van de politie.

Een aantal resultaten uit de laatste monitoring

  • De omwonenden worden steeds positiever over het azc. Het veiligheidsgevoel onder de omwonenden is de laatste twee jaar op een 10-puntsschaal gestegen tot een 7,7.
  • Zo komen er jaarlijks steeds minder overlastklachten bij het COA binnen. De klachten die binnen komen gaan vooral over geluidsoverlast.
  • Steeds minder omwonenden voelen zich onveilig na de komst van het azc (van 34 procent van de omwonenden in 2017 naar 20 procent in 2019).
  • Zowel de omwonenden als de politie geven in de laatste monitoring aan dat de overlast en de criminaliteit rondom het azc nagenoeg gelijk is gebleven. En ook het aantal incidenten op het terrein van het COA is de afgelopen drie jaar redelijk stabiel.

Dagbesteding

Op initiatief van het azc en haar bewoners, en in samenwerking met de gemeente, is er een project dagbesteding gestart. Bewoners van het azc mogen niet werken maar wel vrijwillig klussen doen. Zij willen namelijk zelf ook graag iets doen en ook iets terugdoen voor de stad. Er wordt rekening gehouden dat de werkzaamheden niet tot werkverdringing leiden.

In 2020 is het project gestart en zijn verschillende bewoners gestart met het schoonmaken van verkeers- en straatnaamborden in de wijk Noordveen. Vervolgens worden de andere wijken aangepakt. Mocht een verkeersbord stuk zijn dan krijgt de gemeente daar een melding van.

Oorlog in Oekraïne

Voor informatie rondom de situatie in Oekraïne, leest u hier meer.

Vragen?

Neem dan contact op het COA via zutphen@coa.nl of bel 088 - 715 22 50.