Nieuwe rioolaansluiting op bestaande riolering

Wilt u een woning aansluiten op het bestaande gemeenteriool? Dan kunt u een aansluiting aanvragen.

Hoe werkt het?

U kunt een aansluiting aanvragen als u de eigenaar bent van de woning. Ook kunt u iemand opdracht geven de aansluiting voor u aan te vragen.

Let op: binnen een uitbreidings- en inbreidingsgebied vraagt de ontwikkelaar van het gebied de aansluiting aan. U hoeft als eigenaar van de woning niets te doen. De kosten voor de aansluiting zijn al meegerekend in de grondprijs.

Aansluiting aanvragen

  • U vraagt de aansluiting online aan. Voor het invullen van het online formulier heeft u DigiD nodig. Binnenkort kunnen bedrijven en organisaties ook inloggen met eHerkenning. Tot die tijd, vragen wij u DigiD te gebruiken. Lukt het niet het formulier in te vullen, stuur dan een e-mail naar info@zutphen.nl.
  • Na goedkeuring van uw aanvraag stuurt de gemeente u een lijst met aannemers. Een aansluiting op de riolering moet meestal in openbaar terrein gebeuren. Met de aannemers op de lijst hebben wij goede ervaringen. Wij vertrouwen erop dat zij het werk goed doen en dat er geen schade ontstaat aan de openbare ruimte.
  • U vraag zelf offerte aan en verleent opdracht.
  • Twee werkdagen voordat de werkzaamheden starten, geeft u dit door aan de gemeente. Stuurt u een e-mail, vermeld daarbij het zaaknummer van uw aanvraag.

Gereed melden

  • Als de aansluiting gerealiseerd is, vult u het formulier Gereedmelding in. Voor het invullen van het online formulier heeft u DigiD nodig. Binnenkort kunnen bedrijven en organisaties ook inloggen met eHerkenning. Tot die tijd, vragen wij u DigiD te gebruiken. Lukt het niet het formulier in te vullen, stuur dan een e-mail naar info@zutphen.nl.
  • Wij vragen u daarbij een revisietekening toe te voegen. Op de tekening geeft u de ligging van de nieuwe rioolaansluiting aan. Deze tekening heeft de gemeente nodig als er gegraven wordt in de openbare berm. Maar de tekening is ook handig voor u of voor de volgende eigenaar, als er gegraven wordt in de tuin.
  • U betaalt zelf de factuur van de aannemer.