Zo werkt de riolering

De riolering bestaat uit buizen, putten en pompen die ondergronds zijn aangelegd in Zutphen, Warnsveld en het buitengebied. De riolering zorgt ervoor dat ons afvalwater en regenwater op een veilige en gezonde manier wordt afgevoerd. In het riool mogen alleen water, wc-papier, plas en poep geloosd worden. Ander afval mag niet in het riool.

3 soorten riolering

Er zijn 3 soorten riolering in onze gemeente: Gemengde riolering, gescheiden riolering en drukriolering.

Gemengde riolering

Binnen de bebouwde kom verplaatst het afvalwater zich door de buizen via de zwaartekracht: van hoog naar laag. We noemen dit ‘onder vrij verval’. In de gemengde riolering komt regenwater en afvalwater samen in één buis en wordt afgevoerd naar de RWZI (RioolWaterZuiveringsInstallatie)

Gescheiden riolering

Een gescheiden riolering is ook een vrijvervalriolering. Binnen de bebouwde kom vangen we regenwater steeds vaker apart op. We noemen dat een gescheiden riolering. Het regenwater komt dus niet meer bij het vieze afvalwater. Het regenwater infiltreren we in de bodem via een infiltratieriool of een wadi. Bij een hevige regenbui wordt het teveel aan water afgevoerd naar oppervlaktewater

Drukriolering

In het buitengebied moet het rioolwater vaak over lange afstanden verplaatst worden. We gebruiken dan pompen. De riolering heet hier drukriolering. Aan het eind van het rioolstelsel staan gemalen van het waterschap. De gemalen pompen het water naar de rioolwaterzuivering op industrieterrein De Mars. Daar wordt het schoon gemaakt. Het schone water gaat daarna naar de IJssel.