Watervergunning of werkzaamheden melden

Wil uw bedrijf werkzaamheden verrichten in de buurt van een watergang (zoals een sloot, een kanaal of een beek) of in de buurt van een waterkering? Wilt u water onttrekken of juist lozen? Voor al deze werkzaamheden heeft u een watervergunning nodig of u moet de activiteit melden.

Hoe werkt het?

Kijk op de website van het waterschap dat het water beheert, of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Informatie over vergunningen in gebied Waterschap Rijn en IJssel

Informatie over vergunningen in gebied Waterschap Vallei en Veluwe