Yara van Weert - beleidsmedewerker Duurzaamheid

Yara van Weert werkt sinds kort bij de gemeente Zutphen. Zij vervult haar traineeship bij de gemeente op het gebied van duurzaamheid via de organisatie Xstate. Als werkgever zijn we nieuwsgierig waarom Yara ervoor kiest om als trainee bij de gemeente Zutphen aan de slag te gaan. Ook deelt zij graag met ons haar mening over goed werkgeverschap en een tip om dat te verbeteren voor studenten die een stage- of traineeshipcontract bij de gemeente Zutphen willen.

‘Sinds maart 2021 werk ik bij de gemeente Zutphen als beleidsmedewerker Duurzaamheid. Elke dag mag ik me bezighouden met de energietransitie: specifiek het opwekken van energie. Ik doe dit ter invulling van mijn traineeship ‘Duurzame ontwikkeling’ bij Xstate.’

De beste stuurlui staan aan wal…

‘Tijdens mijn studie Kust- en Zeemanagement heb ik mij vooral bezig gehouden met maritiem beleid. Mijn interesse is tijdens mijn studie verschoven van maritiem naar duurzaamheidsbeleid in het algemeen. Om deze nieuwe interesse verder te verkennen, wilde ik na mijn studie graag werken aan het duurzaamheidsvraagstuk op land in ‘overheidsland’. De opdracht bij de gemeente Zutphen sloot op alle vlakken aan bij mijn wensen. Wat mij specifiek aansprak aan de gemeente Zutphen was het groene imago én de ambitieuze houding met betrekking tot de energietransitie.’

Yara van Weert - beleidsmedewerker Duurzaamheid

Contact met inwoners over duurzaamheid

‘Als beleidsmedewerker Duurzaamheid houd ik me voornamelijk bezig met de energietransitie, specifiek de Regionale Energie Strategie (RES) en het opwekken van duurzame energie in onze gemeente en de regio. Zutphen maakt onderdeel uit van de RES Cleantech Regio. Mijn taken zijn heel divers. Zo ben ik bezig met het opstellen van beleid of verwerk ik inspraakreacties die binnen zijn gekomen op de RES van de regio. Het leukste vind ik nog het gesprek met inwoners aangaan over duurzaamheid. Het liefst ga ik, uiteraard op de fiets, naar inwoners toe om met ze te praten over de ontwikkelingen die nu spelen.’

Mijn eerste collegebesluit is goedgekeurd

‘Enkele maanden na de start van mijn opdracht zit ik middenin ‘mijn onderwerp duurzaamheid’ en worden de eerste producten al opgeleverd. Zo is onlangs mijn eerste collegebesluit goedgekeurd en staat daardoor de Regionale Energie Strategie op de agenda van de gemeenteraad. Dat is een mijlpaal! Immers iedereen kan zich vast zijn eerste collegebesluit nog herinneren. Ik vind dit ook om een andere reden bijzonder: het laat namelijk zien hoe je wordt behandeld als trainee. Bij de gemeente Zutphen ben ik namelijk gewoon beleidsmedewerker net als ieder ander en niet maar een ‘trainee of stagiaire’. Dit vertrouwen motiveert mij enorm en voel me hierdoor extra verbonden met de organisatie. Én dit terwijl ik vanuit huis werk en alle gesprekken bij het koffiezetautomaat mis. De meeste collega’s hebben alleen nog maar mijn stem gehoord of mijn naam in de cc van een e-mail zien staan. Bijzonder he?!’

Kennis maken en delen

‘Als eerste wil ik iets vertellen hoe ik Zutphen als stad ervaar. Ik vind het een mooie stad en het centrum is knus en de historische straatjes ontzettend mooi. Over de gemeente als organisatie vind ik dat de kennis van de collega’s groot en divers is. Vanuit mijn studie heb ik een hele integrale manier van aanpakken meegekregen. Juist door de bestaande kennis te combineren met deze aanpak ligt er een hele mooie manier om jouw kennis als trainee in de praktijk te brengen bij de organisatie. Je wordt als gelijke gezien en je mag echt je steentje bijdragen. En dat is een warm welkom voor een student of trainee!’

Welkom bij de gemeente Zutphen

‘Ik ben me ervan bewust dat ik in een vreemde tijd ben gestart: het thuiswerken is de norm tijdens de coronacrisis en heeft veel beïnvloed. Los van de grote hoeveelheid kennis bij collega’s, is er ook veel ondersteunend materiaal voor nieuwe medewerkers beschikbaar. Nu heb ik vaak collega’s gebeld met heel veel vragen en die stonden gelukkig klaar om me te helpen.’