Werkers in de wijk De Hoven

In De Hoven zijn verschillende mensen aan het werk. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, onderhoud, wonen, leefomgeving en veiligheid.

Wijkregisseur gemeente

De wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties. U kunt bij hem terecht voor vragen over leefbaarheid.

Wijkregisseur De Hoven: Han van Geel

Opzichter en werkleiders gemeente

In het Centrum werken de volgende medewerkers van de gemeente aan de openbare ruimte:

 • opzichter: vacature
 • werkleider groen: Ron Nijland
 • werkleider spelen en bebording: Jan Massink
 • werkleider straatverlichting, riolering en vegen: Mark Jansen
 • telefoon: 14 0575
 • e-mail: info@zutphen.nl

Wilt u een probleem in de openbare ruimte melden? Op de pagina Meldingen leggen we uit wat u kunt doen.

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

Woonbedrijf ieder1

Woonbedrijf ieder1 is verhuurder van een aantal woningen in de wijk. De wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken die gaan over de leefbaarheid van de wijk. Zij overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en sociaal werk Zutphen. Daarnaast begeleidt zij de onderhoudsprojecten aan de woningen. Ook voor het beantwoorden van vragen van individuele huurders zoals huur, woningverandering, informatie over urgentie, maar ook overlastklachten kunt u bij de consulente Klant en Wonen terecht. Kortom: alle zaken die betrekking hebben op uw woning of directe woonomgeving.

Wijkconsulent: Elise Frederiks

Wijkagent

De wijkagenten zijn ervaren politiemannen of -vrouwen die zich vooral bezig houden met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagenten zijn zoveel mogelijk in de wijk en zijn 1e aanspreekpunt voor bewoners. Ze overleggen met andere instanties en zitten in wijkteams en werkgroepen.

Wijkagent Centrum: Ivo Hettelaar

 • telefoon: 0900 – 8844 (met belkosten)
 • meldformulier (kosteloos)

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam Centrum / De Hoven / Noorderhaven kunt u terecht met grote of kleine vragen. U vindt het sociaal wijkteam op de volgende locaties:

 • Molenweg 33: maandag t/m donderdag van 13.30 tot 14.30 uur (op dit moment is het alleen mogelijk om telefonisch een afspraak te maken om langs te komen) 
 • Weg naar Laren 59: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur (op dit moment is het alleen mogelijk om telefonisch een afspraak te maken om langs te komen)

U kunt bij het sociaal wijkteam terecht voor vragen over onder andere:

 • opvoeden
 • dagbesteding, hulpmiddelen en wonen
 • uitbreiding sociale contacten
 • werk, inkomen en schulden
 • huiselijk geweld
 • verslaving
 • vrijwilligerswerk en mantelzorg

De sociaal werkers zijn meestal in de buurt aan het werk. Spreek hen aan op straat, of bel voor een vraag of afspraak.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling (op de website van Perspectief Zutphen)