Bewonersorganisaties in Leesten

Deze bewonersorganisaties zijn actief in Leesten.

Culturele kaart

Via de Culturele kaart van Muzehof, centrum voor de kunsten, kunt u zoeken naar aanbieders van amateurkunst voor kinderen tot en met 18 jaar.

Middenhuis

Het Middenhuis is een ontmoetingsplek voor de direct omwonenden en biedt werkruimten die gebruikt worden als kantoor, atelier, therapie-, cursus-, stilte-, vergader- en muziekruimte. 

Website van het Middenhuis

Woonderij Eos aan de Loverendale

Eos is een vernieuwend-wonen-project aan de Loverendale in Leesten dat ernaar streeft een mens-, milieu- en natuurvriendelijke woonomgeving te bieden aan mensen met diverse woonwensen.

Website van Woonderij Eos

Leesten Beweegt

In Leesten is een groep bewoners actief onder de naam Leesten Beweegt. Deze groep organiseert activiteiten in de wijk. Wilt u meer informatie over activiteiten of heeft u zelf ideeën voor een activiteit, neem dan contact op via leestenbeweegt@gmail.com.

Houd de Facebookpagina Leesten Beweegt in de gaten voor activiteiten en voor nieuws over de wijk Leesten.

Wijkmagazine Leesten Beweegt

Het wijkteam Leesten Beweegt maakt samen met de wijkregisseur van de gemeente en de sociaal makelaar van Perspectief het wijkmagazine. Het wijkmagazine Leesten Beweegt komt 2 keer per jaar uit en wordt huis-aan-huis verspreid. Heeft u een idee over een artikel of heeft u vragen over het magazine neem dan contact op met leestenbeweegt@gmail.com