Werkers in de wijk Noordveen

In Noordveen zijn verschillende mensen aan het werk. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, onderhoud, wonen, leefomgeving en veiligheid.

Wijkregisseur gemeente

De wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties. U kunt bij hem terecht voor vragen over leefbaarheid.

Wijkregisseur Noordveen: Sebastiaan van Zaanen

Opzichter en werkleiders gemeente

In Noordveen werken de volgende medewerkers van de gemeente aan de openbare ruimte:

 • opzichter Groen: Jaap Verhagen
 • opzichter Civiel: Frans Klaaijsen
 • werkleider Groen: André Nijenhuis
 • werkleider Nutsbedrijven, bestrating en bebording: Jan Massink
 • werkleider Straatverlichting, riolering en technische installaties: Mark Jansen
 • werkleider Spelen: Frans Klaaijsen
 • beheerder Gedenkparken: Hans Havenaar
 • beheerder Sportvelden: Roelof Knoef
 • telefoon: 14 0575
 • e-mail: info@zutphen.nl

Wilt u een probleem in de openbare ruimte melden? Op de pagina Meldingen leggen we uit wat u kunt doen.

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

Woonbedrijf ieder1

Woonbedrijf ieder1 is verhuurder van een aantal woningen in de wijk. De Consulent Klant en Wonen van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken die gaan over de leefbaarheid van de wijk. Hij overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en sociaal werk Zutphen. Daarnaast begeleidt hij de onderhoudsprojecten aan de woningen. Ook voor het beantwoorden van vragen van individuele huurders zoals huur, woningverandering, informatie over urgentie, maar ook overlastklachten kunt u bij de Consulent Klant en Wonen terecht. Kortom: alle zaken die betrekking hebben op uw woning of directe woonomgeving.

Consulent Klant en Wonen: Merijn de Nijs

Wijkagenten

De wijkagenten zijn ervaren politiemannen of -vrouwen die zich vooral bezig houden met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagenten zijn zoveel mogelijk in de wijk en zijn 1e aanspreekpunt voor bewoners. Ze overleggen met andere instanties en zitten in wijkteams en werkgroepen.

Wijkagenten Noordveen: Wilco van Dijk (asielzoekerscentrum), Tjerk Sprenkelder en Michael Smeenk (Polbeek, Voorsteralleekwartier, Berkelpark en Deventerwegkwartier).

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam Centrum/De Hoven/Noordveen kunt u terecht met grote of kleine vragen, zoals over:

 • opvoeden
 • dagbesteding, hulpmiddelen en wonen
 • uitbreiding sociale contacten
 • werk, inkomen en schulden
 • huiselijk geweld
 • verslaving
 • vrijwilligerswerk en mantelzorg

De sociaal werkers zijn meestal in de buurt aan het werk. Spreek hen aan op straat, of bel voor een vraag of afspraak.

Wil jij iets doen in jouw buurt of wijk? Heb je een mooi idee of initiatief? Vind je het leuk om samen met anderen iets te organiseren? Misschien wil jij je inzetten als vrijwilliger, maatje of een activiteit in de buurt organiseren? Om samen een probleem in je buurt aanpakken, praktische hulp of een luisterend oor bieden?

De sociaal makelaars van Perspectief staan voor je klaar om met je mee te denken over de mogelijkheden en hoe we je daarin kunnen ondersteunen. Of we verbinden je met andere initiatiefnemers zodat je samen aan de slag kunt.

Sociaal makelaar Noordveen: Lindsey Sanders
Telefoon: 0575 - 51 96 13
E-mail: l.sanders@perspectiefzutphen.nl
Website: https://www.perspectiefzutphen.nl/ik-wil-iets-doen/

Jongerenwerk

In de gemeente Zutphen zijn er twee partijen die jongerenwerk op straat verzorgen met straatcoaches. Dit zijn Kansrijk Jongerenwerk BV en Tactus. Kansrijk Jongerenwerk BV is sinds mei actief in Zutphen. Naast de verslavingszorg die Tactus bied, werkt deze partij sinds april 2023 ook met jongerenstraatcoaches. Samen werken deze partijen eraan om jongeren een fijne plek te geven in de stad. Zo werken zij samen om overlast te voorkomen en organiseren zij activiteiten voor jongeren.

In contact komen met jongerenwerk Zutphen kan via:

Coördinator jongerenwerk: Kelly van der Starre
E-mail: k.vanderstarre@tactus.nl
Website: https://zutphen.nl/jeugd-en-onderwijs/jongerenwerk

Wijkmanager Huisartsenzorg

De wijkmanager huisartsenzorg vertegenwoordigt de huisartsen op wijkniveau en verbindt de belangen van de huisartsen met die van de wijk. Het gaat daarbij om zorginhoudelijke thema's, niet om direct patiëntgebonden zaken.

De wijkmanager huisartsenzorg voor Zutphen en Voorst is Ingrid Bokkers.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling (op de website van Perspectief Zutphen)