Budgetten (en hulp) om uw idee te realiseren

De gemeente heeft een jaarlijks budget voor activiteiten in buurten en wijken die de leefbaarheid verbeteren. Ook zijn er fondsen en organisaties waar u als bewoner van Zutphen extra geld of begeleiding kunt aanvragen.

Budget gemeente Zutphen

Er is een jaarlijks budget van €63.000 voor activiteiten in buurten en wijken die de leefbaarheid verbeteren. De besteding van dit geld gebeurt door de inwoners zelf.

Kijk op de pagina van uw wijk hoe u budget aan kunt vragen. Heeft u vragen? Of weet u niet precies hoe u het beste kunt beginnen? Neem dan contact op met uw wijkregisseur. De wijkregisseur ondersteunt initiatieven van bewoners. Zij kunnen u ook helpen bij het zoeken naar andere budgetten.

Andere mogelijkheden om uw idee te realiseren

Karacht

Karacht geeft een uitgebreid overzicht van maatschappelijk organisaties en fondsen

Mpower

Mpower is een interactief platform voor Zutphense verschilmakers.

Heb je een goed plan voor je buurt? Wil je bijdragen aan een mooier Zutphen? Een initiatief nemen of juist ondersteunen? Je bedrijf inzetten voor een goed doel? Vrijwilliger worden, spullen of geld doneren? Word dan ook verschilmaker!

Zutphense Uitdaging

De Zutphense Uitdaging is een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van spullen, geld, extra handen, creativiteit, kennis en kunde. Een bedrijvennetwerk waarin ondernemingen gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Zutphen te verbeteren.

Wensfonds Ieder1

Met het Wensfonds worden wensen van huurders werkelijkheid. Loopt u al een poosje te denken over een straatfeest, een opruimactie, meer groen of iets anders dat blijvend bijdraagt aan uw woonplezier en/of ervoor kan zorgen dat u elkaar (vaker) kunt ontmoeten in uw straat, buurt of wijk? Meld uw wens dan nu aan bij het Wensfonds.

Samen werken aan leefbaarheid: provincie Gelderland

Heeft u een idee om de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw buurt of wijk te verbeteren? En wilt u hier samen met anderen aan werken? Dan helpen de provincie Gelderland u graag.

Lees meer over Samen werken aan leefbaarheid.

Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu.

Torenfonds

Het Torenfonds ondersteunt initiatieven uit de Zutphense samenleving, voor de Zutphense samenleving.

Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM)

KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. De begeleiding richt zich op bewoners die zelf een idee willen realiseren ter verbetering van hun leefomgeving. Dit doen zij door projectbegeleiding en de leefbaarheidswedstrijd 'Kern met pit'.

Oranjefonds

Het Oranje Fonds biedt financiële en inhoudelijke ondersteuning aan maatschappelijke organisaties of particulieren die een sociaal initiatief willen starten of uitbreiden. Het Oranje Fonds wil sociale samenhang en sociale participatie bevorderen. Binnen het Oranje Fonds zijn verschillende programma's waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen. Programma's van het Oranje Fonds zijn NL-Doeten Burendag

Jantje Beton

Bij Jantje Beton kunt u geld aanvragen voor een leuke buitenspeelactiviteit met kinderen.

IdealenKompas

Het IdealenKompas is een online wegwijzer voor mensen met een goed idee voor een duurzame en sociale wereld. Het IdealenKompas koppelt deze initiatiefnemers met aanbieders: de organisaties en personen die initiatieven verder kunnen helpen. Het IdealenKompas maakt nieuwe vormen van financiering toegankelijk en leidt ook naar hulp ‘in natura’: advies, kennis en menskracht.

Groen Dichterbij

Groen Dichterbij is een campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl & SME Advies. Geld wordt niet meer gegeven bij deze campagne, maar er is nog wel veel informatie te vinden over het groener maken van uw buurt. Er zijn stappenplannen voor verschillende onderwerpen (onder andere over speelnatuur, groen buurtproject, een tuin vol dieren).

Voor je Buurt

Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor lokale initiatieven. Hebt u een goed idee voor uw, buurt, wijk, stad, school of (sport)vereniging dan kunt u via deze website geld inzamelen en hulp vragen om uw idee te realiseren. Ook mensen met duurzame en groene ideeën voor hun omgeving zijn van harte welkom bij Voor je Buurt. Bewoners, maar ook bedrijven, kunnen hier geld doneren, of tijd, ruimte en materiaal ter beschikking stellen.

Banken

  • Het Coöperatiefonds wil lokaal een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema's die relevant zijn voor de Achterhoek en die aansluiten bij de landelijke thema's van de Rabobank.
  • VSBFonds ondersteunt projecten die mensen inspireren, met elkaar in contact brengen en hen bewust maken van zichzelf en hun omgeving. VSBFonds is actief op 3 werkterreinen: ontmoeting leefwerelden, kwaliteit van leven, arbeid en vrijwillige inzet. Daarnaast is het project ‘Ik ben geweldig' een onderdeel van het VSBFonds, in samenwerking met de Nationale Jeugdraad (ondersteuning voor jongeren bij het doen van iets goeds voor een ander).
  • Het sponsoren van maatschappelijke initiatieven vormt een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ABN AMRO. Zij richten zich voornamelijk op projecten met jonge mensen. ABN AMRO sponsort vooral grote evenementen voor een langere periode.