Bestaande initiatieven en verenigingen in het dorp Warnsveld

Deze initiatieven en verenigingen zijn actief in Warnsveld.

Buurtpreventie Warnsveld

Van december tot maart is de kans op een woninginbraak het grootst. Tijdens deze maanden zijn buurtpreventen extra alert op inbrekers als ze door de straten van Warnsveld lopen. De buurtpreventen lopen in tweetallen door de wijken en zijn herkenbaar door hun hesjes. Bij verdachte situaties schakelen ze direct de politie in. Wilt u meer weten over buurpreventie of zelf actief worden? E-mail dan naar buurtpreventiewarnsveld@gmail.com of neem contact op met de wijkregisseur van Warnsveld.

Buurtpreventie Warnsveld is een samenwerking tussen inwoners, de Dorpsraad, politie en de gemeente Zutphen.

Stichting Dorpsfeesten Warnsveld

Het doel van de Stichting Dorpsfeesten Warnsveld is een laagdrempelig gezinsevenement te organiseren, in eerste instantie voor de bewoners uit Warnsveld. De stichting vraagt bijvoorbeeld geen of lage toegangsprijzen voor de feestavonden.

Dorpsfeest Warnsveld heeft een brede maatschappelijke lokale functie. Ze bieden de bewoners een gezellige ontmoetingsplaats om lekker bij te praten en in een gemoedelijke sfeer met elkaar in contact te komen. Dorpsfeest Warnsveld heeft voor iedere leeftijdsgroep een aantrekkelijk programma.

Website Dorpsfeesten Warnsveld

Stichting Gondelvaart Warnsveld

Eens in de 2 jaar is de Gondelvaart in Warnsveld. Zo'n 8 gondels, verlicht met duizenden lichtjes op de Berkel.

Website gondelvaart Warnsveld

Stichting vrienden Dierenweide ’t Spiker

De stichting vrienden Dierenweide 't Spieker heeft als doel: het in stand houden en onderhouden van de dierenweide, het verzorgen van de dieren en het onderhouden van opstallen en hekwerk. De stichting zorgt voor een gemêleerd en voldoende aantal dieren.

Website dierenweide 't Spiker

Trefpark Warnsveld

Het Trefpark in Warnsveld ligt tussen de straten Het Park. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Je kunt hier spelen, wandelen of gezellig picknicken.

Het groenonderhoud in het Trefpark is een samenwerking tussen bewoners en de gemeente. Gemeente Zutphen maait het gras en snoeit de bomen. Bewoners zorgen dat het park schoon, heel en veilig is en blijft. Speeltoestellen en zitbanken in het Park zijn door bewoners zelf uitgekozen en bekostigd. Meerdere keren per jaar worden er onderhoudsochtenden of kleinschalige activiteiten georganiseerd voor omwonenden.

Website Trefpark Warnsveld

De Overtuin (Stichting Warnsveldse Monumenten)

Aan de rand van de oude dorpskern van Warnsveld, tegenover de dorpskerk, ligt buitenplaats Welgelegen. Welgelegen bestaat uit een herenhuis met boerderij en een 1 hectare grote historische tuin aangelegd in de landschapsstijl. Vanaf 1832 heeft de tuin zich ontwikkeld tot de huidige, van de omliggende bebouwing afgeschermde, tuin. Fraaie oude bomen, waaronder de oudste honingboom van Nederland, een vaantjesboom en een tulpenboom, met een ondergroei van sierheesters, vormen een intiem geheel met veel doorkijkjes en besloten hoekjes. De rijke stinzenflora voorziet de tuin van het vroege voorjaar tot in mei van een betoverende kleurenpracht.

De Overtuin is tijdens de Opentuindagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Meer informatie leest u op de website van De Overtuin.

Stichting Waardevol Warnsveld

Stichting Waardevol Warnsveld staat voor behoud en bevordering van de natuur- en cultuurhistorisch waardevolle elementen in Warnsveld. Daaronder vallen onder andere het dorpsbeeld en het dorpsaanzicht (met name vanuit het westen en noorden), en de groengordels. Ook de ecologische en landschappelijke waarde van het groen hoort daarbij, evenals monumenten en beeldbepalende panden en bijbehorende terreinen.

http://www.waardevolwarnsveld.nl

Molen Nooit Gedacht

De Molen Nooit Gedacht Warnsveld bestaat sinds 1850 en staat in Warnsveld. De molen is nu eigendom van de Hollandsche Molen en wordt beheerd door vrijwillige molenaars. De molen is vrij te bezichtigen op de dagen dat de molen draait.

Website Molen Nooit Gedacht

Facebookpagina Molen Warnsveld

De Warkense molen

Sinds een paar jaar is er bij de 135 jaar oude Warkense Molen een Bakkerijmuseum. De molen en het museum vindt u in het buurtschap Warken bij Warnsveld in de gemeente Zutphen. Kom eens op bezoek; u bent van harte welkom en er is genoeg te zien en vooral te beleven.

Warnsveldse schooltuinen

De Warnsveldse schooltuinen zijn moestuintjes speciaal voor kinderen van de basisschool leeftijd. Samen met vrijwilligers leren de kinderen groenten en bloemen kweken in hun eigen tuintje. De tuintjes zijn te vinden langs het Dahliapad in Warnsveld.

Facebookpagina Warnsveldse schooltuinen

Dahliavereniging De Amateur

Langs het Dahliapad in Warnsveld is de Dahliavereniging De Amateur te vinden. Elk jaar worden hier door leden van de vereniging prachtige Dahliasoorten opgekweekt.

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu Warnsveld is een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. Vrouwen van Nu Warnsveld is een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. Ze organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes.

Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage

Het doel van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Als christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.

Website Passage

Toneelvereniging Eendracht en Vermaak

Toneelvereniging Eendracht en Vermaak is een kleinschalige vereniging voor amateurtoneel in de omgeving van Zutphen/Warnsveld.

Website Eendracht en Vermaak

Facebookpagina Eendracht en Vermaak

Warnsvelds mannenkoor

Met een mix van prestatie, ontspanning en gezelligheid zingen wij een groot en gevarieerd liederenrepertoire van klassieke tot moderne werken. Als je kennis wilt maken kun je op vrijdagavond voor aanvang van de repetitie, 20.00 uur, binnenlopen. Je kunt de eerste keer alleen luisteren, maar meteen meezingen mag ook.

Het Warnsvelds Mannenkoor is opgericht in 1962. Het koor zingt met vier stempartijen: 1e tenor, 2e tenor, bariton en bas en heeft op dit moment ca. 55 zangers afkomstig uit Warnsveld/Zutphen en omgeving.

Muziekvereniging Excelsior

Muziekvereniging Excelsior is een opgericht in 1923. Excelsior geeft regelmatig concerten en optredens. Ook marcheren ze een paar keer per jaar op straat, zoals bijvoorbeeld tijdens de intocht van de avondvierdaagse. De vereniging heeft een eigen clubhuis “De Notenbalk”, gelegen aan ’t Spiker 1B te Warnsveld

Zwerfafval prikken

In Warnsveld zijn meerdere bewoners actief met het opruimen van zwerfafval. Als u ook actief wilt worden kunt u een afvalknijper en een vuilniszakkenhouder krijgen van de gemeente Zutphen. Ook het opgeruimde afval komt de gemeente bij u ophalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Nijenhuis via 14 0575.